• Ogólnopolski Konkurs FOX

      30.05.2021

      Uczniowie Szkoły Podstawowej Sportowej nr 6 po raz kolejny mieli szansę sprawdzić swoje umiejętności językowe w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego "FOX", który pomyślany jest jako forma intelektualnej zabawy językowej. Wszystkim uczniom pragnę serdecznie pogratulować wysokich wyników, które uplasowały się w 7-11 staninach. Na szczególne wyróżnienie zasługują nasi finaliści.

      Wyniki nagradzane dyplomem oraz nagrodą uzyskali:

      Lena Rutkowska, wynik bardzo dobry

      Szymon Głowacki, wynik dobry

      Lana Rutkowska otrzymuje nagrodę I stopnia, natomiast uczeń Szymon Głowacki otrzymuje nagrodę II stopnia.

      Nagrody i dyplomy dla uczniów oraz podziękowania dla nauczycieli-opiekunów zostaną wręczone na koniec roku szkolnego.

      Serdecznie chciałabym pogratulować wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie a szczególnie dzieciom, którym zabrakło niewiele, aby móc cieszyć się tytułem finalisty. Idze Rutkowskiej, Patrycji Lutow, Fabianowi Iliaszuk, Natalii Klimach, Małgorzacie Dawidowskiej, Mayi Mocarskiej, Samuelowi Gajewskiemu oraz Kasi Safiejko. Mamy nadzieję, że w następny roku również oni zostaną laureatami, ze względu na fakt, iż w tym roku zabrakło im od 1 do 3 dobrych odpowiedzi. Wszyscy uczniowie wymienieni powyżej mieli powyżej 100 punktów na 150 możliwych do uzyskania.

      Opiekun konkursu: Edyta Ostrowska

     • Przedstawienie Królewna Gburka w ZSS Ełk

      23.05.2021

      Dnia 20 maja 2021 roku w Zespole Szkół Sportowych uczniowie klasy 4a pod opieką wychowawczyni i nauczycielki angielskiego Pani Edyty Ostrowskiej wystawili przedstawienie pod tytułem Królewna Gburka.

      Uczniowie klasy 4a Ignacy B. oraz Aleks L.- Książę, Ola S. i Gabriela W. jako damy dworu, Lidia L. jako królewna, Michał S. jako król, Malwina Z. jako wróżka oraz uczennica klasy 5a Natalia M. jako królowa mieli utrudnione zadanie, ponieważ uczyli się ról podczas pracy zdalnej i mieli możliwość spotkania się na żywo i przećwiczenia przedstawienia dopiero w tym tygodniu. Przedstawienie zostało pokazane klasom I-III SP 6 w ramach realizacji projektu międzynarodowego E-Twinning Beyond Borders Buddies not Bullies, w którym uczniowie uczestniczą od września 2020 roku. Dzieci oglądały przedstawienie w wersji angielskiej, a następnie w wersji polskiej. W ramach podsumowania uczniowie odpowiadali na pytania prowadzącej o czym była sztuka i jaki morał wynika z przedstawionej bajki. Uczniowie zauważyli, iż mowa grzeczna, uśmiech na ustach, pozwala porozumieć się szybciej. Królewna zachowując się niegrzecznie zraziła do siebie księcia. Celem bajki było uświadomienie dzieciom, iż nawyki używania słów: dzień dobry, do widzenia, dziękuję, proszę, przepraszam, kształtują się już od najmłodszych lat, dlatego każdy powinien wiedzieć jak należy zachować się w różnych sytuacjach. Wszyscy chcemy być kulturalni i być z godnością oraz życzliwością traktowani przez innych.

      Tekst i zdjęcia E. Ostrowska

      Zapraszamy na II część przedstawienia https://www.youtube.com/watch?v=1R1Jyjhl3cM

     • 230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

      21.05.2021

      3 maja 2021 roku minęła 230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, która jest drugą konstytucją na świecie, po amerykańskiej z 1787 roku. Dzień ten został uznany świętem już w 1791 roku, ponownie po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Od 1946 roku aż do 1990 roku świętowanie 3 Maja było zakazane przez władze komunistyczne.

      Autorami Konstytucji 3 Maja byli król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki i ks. Hugo Kołłątaj. Nie obeszło się bez przeszkód podczas obrad, w trakcie których uchwalono Konstytucję. W czasie obrad Sejmu Czteroletniego (1788–1792) wielu posłów, pracujących na zlecenie państw ościennych (Rosji, Prus czy Austrii), sprzeciwiało się powołaniu ustawy zasadniczej, gdyż pobierali jurgielt (niem. Jahrgeld – roczna pensja), czyli stałe łapówki. Jurgielt płaciła przede wszystkim caryca Katarzyna II zdrajcom w Polsce. Okazja do uchwalenia konstytucji nadarzyła się 3 maja 1791 roku, gdyż wielu jej przeciwników nie powróciło jeszcze z wielkanocnego urlopu. Sejm zatwierdził konstytucję, a król Stanisław August Poniatowski ją podpisał. Wprowadziła ona następujące zmiany w prawie:

      • konstytucja wprowadzała trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą
      • ograniczała immunitety prawne oraz przywileje szlachty zagrodowej, tak zwanej gołoty. Celem ograniczeń względem szlachty było zapobieżenie możliwości przekupstwa, biednego szlachcica przez agentów obcego państwa
      • konstytucja potwierdzała też przywileje mieszczańskie nadane w akcie prawnym z 18 kwietnia 1791 roku. Według tego aktu, mieszczanie mieli prawo do bezpieczeństwa osobistego, posiadania majątków ziemskich, prawo zajmowania stanowisk oficerskich i stanowisk w administracji publicznej a także prawo nabywania szlachectwa. Miasta miały prawo do wysłania na Sejm 24 plenipotentów jako swoich przedstawicieli, którzy mieli głos w sprawach dotyczących miast. Akt ten obejmował pospólstwo opieką prawą i administracji rządowej
      • konstytucja znosiła takie „narzędzia władzy szlacheckiej” jak liberum veto, konfederacje, sejm skonfederowany oraz ograniczała prawa sejmików ziemskich 
      •  w dniu ustanowienia Konstytucji 3 Maja przestaje istnieć Rzeczpospolita Obojga Narodów a w jej miejsce zostaje powołana Rzeczpospolita Polska 
      •  zniesiona zostaje też wolna elekcja, która w wieku XVIII w ogóle się nie sprawdziła, jej miejsce zastępuje władza dziedziczna, którą po śmierci Stanisława Augusta Poniatowskiego miał przejąć władca z dynastii Wettynów
      •  aby czuwać nad bezpieczeństwem wprowadzono stałą armię, której liczebność miała sięgać 100 tysięcy żołnierzy, oraz ustanowiono podatki w wysokości 10% dla szlachty i 20% dla duchowieństwa – gołota, mieszczanie i chłopi byli zwolnieni z płacenia podatku
      • katolicyzm został uznany za religię panującą, jednocześnie zapewniono swobodę wyznań, choć apostazja wciąż była uznawana za przestępstwo
      •  aby konstytucja była zawsze aktualna co 25 lat miał się zbierać Sejm Konstytucyjny, który miałby prawo zmienić zapisy w konstytucji.

      Konstytucja 3 Maja przetrwała czternaście miesięcy. Magnateria często na zlecenie agentów pruskich czy rosyjskich nie mogła już kupczyć ustawami, czy zgłaszać liberum veto ustami przekupionych posłów. W związku z tym 27 kwietnia 1792 roku w Petersburgu zawiązała się konfederacja później nazwana targowicką (jest ona synonimem zdrady oraz zdrajców Polski). Należeli do niej Szczęsny Potocki, Ksawery Branicki i Seweryn Rzewuski. Na ich „prośbę” połączone siły targowiczan 20 tysięcy i armii rosyjskiej w liczbie 97 tysięcy wkroczyły do Polski. Rzeczpospolita wystawiła łącznie 55–56 tysięcy żołnierzy. Mimo kilku wygranych bitew, kiedy wojska rosyjskie dotarły pod Warszawę, król zdecydował się na kapitulację i przyłączenie do targowiczan. W chwili kapitulacji wojska polskie nie były ani pobite, ani rozproszone, dysponowały pełnym uzbrojeniem i znacznymi zapasami amunicji. Jednak sen o wolności umarł na kolejny wiek, gdyż w 1793 roku Rosja i Prusy dokonały drugiego rozbioru Polski, a w 1795 roku trzeciego rozbioru, do którego przystąpiła także Austria.

      Witaj Majowa Jutrzenko, znana też jako: Mazurek 3 Maja, Trzeci Maj, Trzeci maj Litwina – pieśń związana z Konstytucją 3 Maja. Zarówno autor słów jak i melodii nie jest znany. Wiadomo, że pieśń ta inspirowana była wierszem Rajnolda Suchodolskigo. Niektóre źródła podają, że melodię do tej pieśni patriotycznej skomponował sam Fryderyk Chopin. Również konkretna data powstania tej pieśni nie jest pewna, najprawdopodobniej był to rok 1831. Pieśń Witaj Majowa Jutrzenko to jedna z najpiękniejszych i zarazem najbardziej żwawych i wesołych patriotycznych pieśni.

      „Witaj Majowa Jutrzenko”

      Witaj majowa jutrzenko
      Świeć naszej polskiej krainie,
      Uczcimy ciebie piosenką,
      Która w całej Polsce słynie.

      Witaj maj, trzeci maj,
      U Polaków błogi raj.

      Nierząd braci naszych cisnął,
      Gnuśność w ręku króla spała,
      A wtem trzeci maj zabłysnął -
      I nasza Polska powstała.

      Witaj maj, trzeci maj,
      Wiwat wielki Kołłątaj!

      Witaj dniu trzeciego maja,
      który wolność nam zwiastujesz.
      Pierzchła już ciemiężców zgraja.
      Polsko, dzisiaj tryumfujesz!

      Witaj maj, trzeci maj,
      U Polaków błogi raj.

      Ale chytrości gadzina
      Młot swój na nas gotowała,
      Z piekła rodem Katarzyna
      Moskalami nas zalała.

      Chociaż kwitł trzeci maj,
      Rozszarpano biedny kraj.

      Wtenczas Polak z łzą na oku
      Smutkiem powlókł blade lice
      Trzeciego maja co roku
      Wspominał lubą rocznicę.

      I wzdychał: Boże daj,
      By zabłysnął trzeci maj!

      Na ustroniu jest ruina,
      W której Polak pamięć chował,
      Tam za czasów Konstantyna
      Szpieg na nasze łzy czatował.

      I gdy wszedł trzeci maj
      Kajdanami brzęczał kraj.

      W piersiach rozpacz uwięziona
      W listopadzie wstrząsła serce,
      Wstaje Polska z grobów łona,
      Pierzchają dumni morderce.

      Błysnął znów trzeci maj
      I już wolny błogi kraj!

      Próżno, próżno, Mikołaju
      Z paszcz ognistych w piersi godzisz,
      Próżno rząd wolnego kraju
      Nową przysięgą uwodzisz.

      To nasz śpiew: wiwat maj!
      Niech przepadnie Mikołaj!

      O zorzo trzeciego maja!
      My z twoimi promieniami
      Przez armaty Mikołaja
      Idziem w Litwę z bagnetami.

      Wrogu, precz! Witaj maj
      Polski i litewski kraj!


      Zachęcam do wysłuchania tej patriotycznej pieśni: https://www.youtube.com/watch?v=SDO6h439wR8

      Prezydencki minister prof. Krzysztof Szczerski poinformował, że ponad 30 przywódców z różnych państw złożyło na ręce Prezydenta RPAndrzeja Dudy gratulacje z okazji Święta Narodowego w 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. „W imieniu mieszkańców Stanów Zjednoczonych serdecznie pozdrawiam i gratuluję z okazji obchodzonego przez Polskę Święta Konstytucji” – napisał w depeszy gratulacyjnej Prezydent USA Joe Biden. Podkreślił, że od uchwalenia Konstytucji 3 Maja w 1791 r. Polacy stawali przed wieloma wyzwaniami, ale „wytrwali, by stać się silniejszymi i bardziej odpornymi, dając nadzieję i inspirację ludziom na całym świecie”.

      Z kolei Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier zaznaczył, że uchwalona przez polski Sejm na Zamku Królewskim w Warszawie Konstytucja 3 Maja jest „kamieniem milowym w dziejach Europy”. Jak zauważył, „była ona pierwszą nowoczesną konstytucją na kontynencie europejskim i wyrazem przemian społeczno-politycznych dokonujących się w dobie oświecenia”, a także „utorowała drogę systemowi wartości liberalno-demokratycznych Europy, które stanowią podstawę naszej dzisiejszej Unii Europejskiej”.

      Gratulacje nadesłał także Prezydent Rosji. „Proszę przyjąć życzenia z okazji Święta Narodowego Polski – dnia Konstytucji 3 maja. Życzę Panu zdrowia i sukcesów, a wszystkim obywatelom Polski – pomyślności i rozkwitu” – napisał w depeszy gratulacyjnej Władimir Putin.

      Natomiast przywódca Chin Xi Jinping wskazał w depeszy gratulacyjnej, że „od ubiegłego roku, kiedy Chiny i Polska pomagają sobie wzajemnie, ramię w ramię walczą z epidemią, nasze relacje dwustronne nieustannie się rozwijają, a nasza współpraca pragmatyczna dostała nowe życie”.

      Andrzej Mocarski

      Bibiografia:

      Łojek J., „Geneza i obalenie Konstytucji 3 Maja”, Lublin 1986.

      „Konfederacja targowicka”, w: „Encyklopedia szkolna – Historia”, Warszawa 1995.

      http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/kpol/1791.html

      https://www.youtube.com/watch?v=SDO6h439wR8

      https://www.polskatradycja.pl/historia-polski/wydarzenia/konstytucja-3-maja.html

      https://projektblonie.pl/swieto-narodowe-trzeciego-maja-postaci-historyczne-na-obrazie-jana-matejki/

      http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/kpol/1791.html (pełny tekst Konstytucji 3 Maja)

      https://www.prezydent.pl/kancelaria/bpm/aktualnosci/wydarzenia-/art,18,przywodcy-usa-chin-niemiec-i-rosji-przyslali-gratulacje-z-okazji-swieta-konstytucji-3-maja.html

     • Projekt Drużyna Energii

      21.05.2021

      Nowa galeria Projekt Drużyna Energii została dodana do albumu fotograficznego

      Drużyna Energii to akcja, która ma na celu zachęcić młodzież do aktywności fizycznej poprzez wspólną zabawę i rywalizację z rówieśnikami ze szkół z całej Polski. W tym roku odbywa się już czwarta edycja, do której spośród ponad czterystu zgłoszeń zakwalifikowany został Zespół Szkół Sportowych.

      Zadaniem każdej ze szkół w cyklicznej rywalizacji jest nagrywanie filmów, dokumentujących jak uczniowie wykonują ćwiczenia przygotowane przez ambasadorów akcji. W tej edycji zadania podzielone zostały na cztery grupy: Drużyna Mocy, Drużyna Koszykarzy, Drużyna Piłkarzy Nożnych, Drużyna Energetyczna.

      20 maja uczniowie różnych klas Zespołu Szkół Sportowych wykonywali ćwiczenia zaproponowane przez ambasadorów akcji. Każdy zestaw składał się z czterech ćwiczeń (np. spacer farmera, wykroki w bok, wykroki z obciążeniem czy płotki przeskoki), celem było, aby jak najwięcej osób powtórzyło trening mistrza.

      Więcej o projekcie: Drużyna Energii: projekt sportowy dla uczniów klas 5-8. Sportowcy i Energa z Grupy ORLEN zapraszają! (druzynaenergii.pl)

      Koordynator akcji: Katarzyna Cholewińska

      Odpowiedzialni za próby: Paweł Duba, Grzegorz Orzeł, Krzysztof Konowalski, Adrian Wojciechowski

      Tekst i zdjęcia: Teresa G. Gorajewska

     • OGÓLNOPOLSKIE PLASTYCZNE SUKCESY NASZYCH UZDOLNIONYCH UCZNIÓW

      21.05.2021

      Z ogromną radością odebraliśmy wiadomość o wielkim plastycznym sukcesie uczniów naszej szkoły, biorących udział w OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM "PEJZAŻE". Na ten prestiżowy konkurs wpłynęło 483 prace, z aż 69 miejscowości w Polsce. Naszą szkołę reprezentowało 10 uczniów w różnych kategoriach wiekowych. Szanowna konkursowa komisja dostrzegła wyjątkowość i oryginalność tematu aż w 5 pracach naszych uczniów. Niebywałe!

      OTO LISTA NAGRODZONYCH UCZNIÓW:

      1. NATALIA KLIMACH KL.8a- I MIEJSCE

      2. MAJA TOMASZEWICZ KL.6d- III MIEJSCE

      3. ALEKSANDRA PROCHOWSKA KL.4c- WYRÓŻNIENIE

      4. IGNACY CHRZANOWSKI KL.4c- WYRÓŻNIENIE

      5. KATARZYNA SAFIEJKO KL. 6a- WYRÓŻNIENIE

      Wszystkim uczestnikom konkursu bardzo dziękujemy. Serdecznie gratulujemy nagrodzonym i wyróżnionym młodym artystom. Szkoła jest z Was dumna!

      Katarzyna Klimach

     • Egzamin ósmoklasisty - wytyczne

      20.05.2021

      Przypominamy, że egzamin ósmoklasisty jest powszechny i obowiązkowy, co oznacza, że musi do niego przystąpić każdy uczeń kończący szkołę. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków jej ukończenia.

      Jeżeli uczeń nie przystąpi do egzaminu w danym roku szkolnym, musi powtórzyć ostatnią klasę i przystąpić do niego w roku następnym.

      • Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły ), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, nie może przyjść na egzamin osoba, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
      • Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
      • Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.  
      • Przy wejściu do szkoły umieszczony będzie płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie alkoholu, min. 60%) oraz informacja o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły.  
      • Płyny do dezynfekcji rąk będą znajdować się w wszystkich salach egzaminacyjnych, w toaletach, na korytarzach.  
      • Zespół nadzorujący podczas wykonywania swoich czynności będzie wyposażony również w rękawiczki.   

       

      Przebieg egzaminu

      Proszę zgłaszać się do szkoły od godziny 8:10 do 8:40:

      • uczniowie klasy 8a  - wejście od strony parkingu,
      • uczniowie klasy 8b –  wejście od strony małego placu zabaw (ul. Łukasiewicza).
      • Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
      • Losowanie numerów stolików na każdy egzamin, przeprowadza przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego w obecności zdającego.  
      • Po identyfikacji, wylosowaniu numeru stolika zdający podpisują własnym długopisem „Wykaz zdających w danej sali egzaminacyjnej”- sprawdzając poprawność danych oraz odbiera naklejki z peselem i kodem, które nakleja na arkusz egzaminacyjny.
      • Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy: podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie, wychodzi do toalety, kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

       

      Uczeń powinien mieć przy sobie aktualną,  podstemplowaną legitymację szkolną oraz długopis z czarnym atramentem na matematykę - linijkę.

      Zdający nie może wnosić do sali egzaminacyjnej  – żadnych urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystać z nich w tej sali. 

      • Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
      • Zdający ma obowiązek pracować samodzielnie, nie zakłócać pracy innym zdającym.

       

       

      PAMIĘTAJCIE O ZAŁOŻENIU MASECZEK i ZACHOWANIU DYSTANSU SPOLECZNEGO!!!

      Można posiadać również małą butelkę z wodą, która w czasie egzaminu powinna być  stawiana na podłodze, przy nodze stolika, aby nie zniszczyć materiałów egzaminacyjnych.

      Obowiązuje bezwzględne stosowanie się do poleceń przewodniczącego lub członka zespołu nadzorującego oraz zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z takich urządzeń w tej sali.

      Po egzaminie nie grupujemy się pod szkołą, rozchodzimy się do domu

      POWODZENIA

                                                      Dyrektor Zespołu Szkół Sportowych w Ełku Dorota Karpińska

       

     • Wyniki szkolnego konkursu czytelniczego „Kubuś Puchatek i przyjaciele”

      20.05.2021

         19 maja 2021r w bibliotece szkolnej został rozstrzygnięty konkurs  dla klas 1-3. Celem konkursu była popularyzacja twórczości A. A. Milne’a, zachęcanie dzieci do czytania książek, rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności artystycznej wśród dzieci.

         Laureaci konkursu:

      I miejsce   Antonina Chodkiewicz kl. 1 b

      II miejsce   Wiktoria Borysow  kl. 2 b

      III miejsce   Zofia Sawicka   kl. 2 c

      Wyróżniena:                                                                                             

      Martyna Augustynowicz   kl. 1 a

      Julia Dobrzycka  kl.2 a

      Gabriela Drobiszewska  kl.2 c

       

       Serdecznie gratuluję i życzę dalszych sukcesów.

      (Prace laureatów wezmą udział w międzyszkolnym konkursie, zorganizowanym przez Powiatową Bibliotekę Pedagogiczną w Ełku).

      Hanna Tyszko

     • Rozliczenia uczniów klas IV – VIII z Biblioteką

      19.05.2021

      Drodzy Uczniowie!

      Zbliża się zakończenie roku szkolnego 2020/2021. Pora przygotować się do rozliczenia z biblioteką. Wypożyczone lektury i inne książki uczeń zdaje sam (do 18 czerwca 2021r.) Podręczniki zaś (cały komplet) we wskazanym klasie terminie 9-18 czerwca 2021r. Wypożyczenia książek na wakacje tylko dla osób, które wcześniej rozliczyły się z biblioteką.

      Prosimy o stosowne przygotowanie do rozliczenia. Przypominamy kilka ważnych informacji:

      - przed zwrotem podręczników i materiałów edukacyjnych uczeń powinien je uporządkować (powycierać wpisy ołówkiem, podkleić książki) a następnie oddać do biblioteki szkolnej wszystkie wypożyczone podręczniki oraz z ich dodatkowym wyposażeniem (płyty, mapy, plansze itp.) w wyznaczonym terminie zwrotu.

      -uczeń, który ma wątpliwości, czy jego podręcznik zostanie przyjęty w aktualnym stanie powinien skontaktować się z nauczycielem bibliotekarzem.

      -podręczników, książek i innych materiałów nie przetrzymujemy do następnego roku szkolnego- rozliczenie ostateczne w czerwcu.

      -w przypadku uszkodzenia zniszczenia lub zagubienia książki, czytelnik musi zwrócić taką samą pozycję, albo inna wskazaną przez bibliotekarza o co najmniej równej wartości. Rodzaj rozliczenia powinien być dokonany po rozmowie z pracownikiem biblioteki i zgodnie z przyjętymi zarządzeniami dyrektora szkoły.

      -nauczyciele bibliotekarze nie przyjmują pieniędzy za zniszczone lub zagubione książki.

      -uzyskanie kolejnego podręcznika wymaga zwrotu wcześniej wypożyczonego (informacja ta nie dotyczy klas 8).

      -wszystkie książki/podręczniki muszą być zdane w bibliotece i odznaczone, nie pozostawiamy ich np. w sekretariacie szkoły, klasie, przekazujemy wyłącznie nauczycielom bibliotekarzom.

      -uczniowie opuszczający szkołę zobowiązani są do zwrotu wypożyczonych przez siebie książek lub innych materiałów.

      -we wrześniu, w pierwszej kolejności podręczniki zostaną wydane uczniom, którzy wzorowo rozliczyli się z biblioteką w czerwcu.

       

      Harmonogram zwrotu podręczników Klas 4-8 

      9 czerwca 2021r. (środa) – klasa 8a (godz. 9.00 – 10.30),  8b (godz. 12.00 – 13.30)

      10 czerwca 2021r. (czwartek) – klasa 4a (9.00 -10.30)

      11 czerwca 2021r. (piątek) – klasa 7a (9.00 – 10.30),  7b (12.00 – 13.30)

      14 czerwca 2021r. (poniedziałek) – klasa  7c (godz. 9.00- 10.30),  7d (godz.12.00- 13.30)

      15 czerwca 2021r. (wtorek) – klasa  4b ( 9.00 – 10.30),  4c (12.00 – 13.30)

      16 czerwca 2021r. (środa) – klasa 4d (9.00 – 10.30),  5a (12.00 -13.30)

      17 czerwca 2021r. (czwartek) – klasa 6a (9.00 – 10.30),   6b (12.00 – 13.30)

      18 czerwca 2021r. (piątek) – klasa 6c (9.00 – 10.30),  6d (12.00 – 13.30)

     • Turniej O Puchar Dyrektora Zespołu Szkół Sportowych w Ełku

      18.05.2021

      W dniu 15,05.2021 został zorganizowany Turniej O Puchar Dyrektora Zespołu Szkół Sportowych w Ełku. Impreza współfinansowana ze środków Urzędu  Miasta  Ełk. W turnieju wzięły udział zespołu SMS Ostróda, SUKS Suwałki, UKS Centrum Augustów oraz gospodarz UKS  Maratończyk Ełk. Turniej został rozegrany w dwóch kategoriach wiekowych  młodzik oraz kadet.

      Kategoria młodzik:

      1 miejsce:   SUKS Suwałki                            najlepszy zawodnik drużyny  Kacper Zackiewicz

      2 miejsce:   SMS Ostróda                             najlepszy zawodnik drużyny : Damian Dudek

      3  miejsce : UKS Maratończyk Ełk                najlepszy zawodnik drużyny : Maciej Kohlman

      4 miejsce : UKS Centrum Augustów             najlepszy zawodnik drużyny :Wiktor Marińcz

      Kategoria Kadet

      1 miejsce : SMS Ostróda                              najlepszy zawodnik drużyny: Natan Węgier

      2 miejsce SUKS Suwałki                              najlepszy zawodnik drużyny: Adam Cherubin

      3 miejsce: UKS Centrum Augustów             najlepszy zawodnik drużyny: Szymon Łukowski

      4 miejsce: UKS maratończyk Ełk                 najlepszy zawodnik drużyny :Patryk Ułanowicz

      Turniej zorganizowali i przeprowadzili:

      Grzegorz Orzeł, Marcin Kohlman, Katarzyna Cholewińska, Krzysztof konowalski.

     • Kinder + Sport

      16.05.2021

      W sobotę 15.05.2021 siatkarki z klasy 4a wystąpiły w kolejnych zawodach Kinder + Sport, które tym razem odbyły się w Giżycku. Dziewczyny grały w kategorii dwójek siatkarskich, reprezentowały Uczniowski Klub Sportowy "Maratończyk" i Zespół Szkół Sportowych w Ełku.

      Składy drużyn:

      1. Aleksandra Suchocka, Malwina Zyskowska, Oliwia Szypulska

      2. Gabriela Wierzbicka, Aleksandra Kłosek, Lidia Leszko

      Trener: Paweł Duba

     • SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY „MOJA RODZINA W CZASIE PANDEMII‘’

      12.05.2021

      SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY „MOJA RODZINA W CZASIE PANDEMII‘

      Dla grupy „0” oraz klas 1-3 Szkoły Podstawowej w ZSS w Ełku


           Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkolnym konkursie na wykonanie pracy plastycznej pt. „MOJA RODZINA W CZASIE PANDEMII‘’


      Regulamin konkursu:


      1.Organizatorem konkursu są, nauczycielki świetlicy szkolnej w Zespole Szkół Sportowych w Ełku

      2. Konkurs adresowany jest do uczniów klas  0 - 3 szkoły podstawowej.

      Formuła konkursu przewiduje wykonanie prac konkursowych przy udziale członków rodziny ucznia.

      3. Cele konkursu:

      - propagowanie wartości rodzinnych,  a także aktywne spędzanie czasu wolnego w gronie rodziny, integracja rodziny;

      - rozwijanie aktywności twórczej i artystycznej dzieci;

      - rozwijanie wspólnych zainteresowań rodziców i dzieci jako jednej z form spędzania czasu wolnego rodzica z dzieckiem;

      - prezentacja twórczości plastycznej dzieci.

      4. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej funkcjonowanie  rodziny podczas pandemii (np. praca w domu, zdalna nauka, kreatywne spędzanie wolnego czasu w gronie rodzinnym).

      5.Prace należy wykonać dowolną techniką plastyczną, format  A3 lub A4.

      6. Uczestnik może zgłosić jedną pracę wykonaną przez całą rodzinę.

      5. Na odwrocie każdej pracy należy umieścić metryczkę zawierającą imię i nazwisko dziecka, klasę oraz numer telefonu do kontaktu.

      6.  Powołane przez organizatora konkursu Jury dokona oceny prac plastycznych. Oceniana będzie realizacja tematu, pomysłowość w wykorzystaniu różnych materiałów i technik plastycznych, walory artystyczne i estetyczne wykonanych prac.

      7. Prace konkursowe należy dostarczyć do świetlicy szkolnej ZSS do dnia 25 maja 2021 r.

      8. Do pracy konkursowej należy dołączyć zgodę rodziców lub opiekunów na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora konkursu.

      8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 01 czerwca 2021 r.

      9. Prace konkursowe nie będą zwracane autorom.

      Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Sportowych w Ełku, ul. Suwalska 15
   • sekretariat@zss.elk.pl
   • sekretariat@zss.elk.pl
   • 87 732 63 70
   • Suwalska 15
   • Godziny pracy szkoły 7-20
   • NIP: 8481553112
   • REGON: 790371285
   • Strona archiwalna: www.archiwalna.zss.elk.pl/news.php
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • liczba odwiedzin: 10318