• Jak zostać uczniem Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Sportowych w Ełku,

     czyli najczęściej zadawane pytania.


      

     Jak odbywa się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022?

     Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w powiecie ełckim odbywa się w sposób elektroniczny: https://www.nabor.pcss.pl/elk

     Po zalogowaniu się, wykorzystując swój numer Pesel, należy wypełnić dwa dokumenty: wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, następnie wydrukować, podpisać (podpis kandydata do szkoły i rodzica/prawnego opiekuna) i złożyć w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru.

      


     W jakiej klasie mogę uczyć się w liceum Zespołu Szkół Sportowych?

     Absolwentom szkół podstawowych oferujemy dwa kierunki kształcenia:

     klasa ogólna 1L

     klasa sportowa 1S

      


     Jakie przedmioty są brane pod uwagę w rekrutacji do poszczególnych klas?

     Do wszystkich klas przedmiotami punktowanymi są:

     język polski, matematyka, geografia, wiodący język obcy.

      


     Jak zostaną przeliczone na punkty moje oceny ze świadectwa?

     6 – 18 pkt

     5 – 17 pkt

     4 – 14 pkt

     3 – 8 pkt

     2 – 2 pkt

      


     Za co otrzymam dodatkowe punkty?

     - świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt

     - szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – do 18 pkt

     - osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3pkt

      


     Jakich przedmiotów uczyć się będę w rozszerzeniu w wybranej klasie w Liceum?

     Każdy uczeń liceum realizuje w rozszerzeniu trzy przedmioty:

     w klasie ogólnej 1L – język polski, język angielski, geografię

     w klasie sportowej 1S – biologię, geografię, język angielski.

     Nauka przedmiotów rozszerzonych rozpoczyna się już od pierwszej klasy.

      


     Jakie dyscypliny sportowe mogę trenować w klasie sportowej?

     Uczniowie klas sportowych uczestniczą w zajęciach sportowych w jednej z dyscyplin: piłka siatkowa, piłka nożna lub koszykówka. Poza tym mogą rozwijać swoje umiejętności w pływaniu lub tenisie stołowym.

      


     Dlaczego warto uczyć się w Liceum w Zespole Szkół Sportowych?

     Każdy uczeń znajdzie w naszej Szkole warunki do wszechstronnego rozwoju i aktywności, empatię i troskę ze strony nauczycieli i pracowników Szkoły.

      


     Co stanie się w sytuacji, kiedy będzie bardzo duże zainteresowanie nauką Liceum, a w szkole planuje się utworzenie tylko dwóch oddziałów po szkole podstawowej? Czy dostanę się?

     Tak. Zgodnie z decyzją organu prowadzącego liczba oddziałów może ulec zmianie w zależności od liczby złożonych przez absolwentów szkoły podstawowej oryginałów dokumentów.

      


     Dlaczego dokumenty do klasy sportowej można składać jedynie do 22 maja?

     Takie ograniczenie wynika z przepisów prawa. MEiN ustalił harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół i szkoły muszą go przestrzegać. Złożenie wniosku do 22 maja obowiązuje tych kandydatów, którzy wybrali klasę sportową.

      


     Na czym polega próba sprawności fizycznej? Czy jest trudny?

     Test sprawności fizycznej przeprowadzany jest w formie prób określających poziom rozwoju zdolności motorycznych – siły, szybkości, skoczności, zwinności oraz techniki specjalnej.

     Szczegółowy opis prób znajduje się na stronie szkoły w zakładce „Rekrutacja”

      


     Kiedy odbywają się próby sprawności fizycznej do oddziałów sportowych?

     Dokładne termin można sprawdzić na stronie szkoły w zakładce „Rekrutacja”. W przypadku ubiegania się o przyjęcie do oddziału sportowego lub mistrzostwa sportowego do wniosku należy dołączyć: orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu oraz pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów.


      

   • Kontakt

    • Zespół Szkół Sportowych w Ełku, ul. Suwalska 15
    • 87 732 63 70
    • Suwalska 15

     19-300 Ełk
     Poland
    • Godziny pracy szkoły 7-20
    • NIP: 8481553112
    • REGON: 790371285
    • Strona archiwalna: www.archiwalna.zss.elk.pl/news.php
  • Galeria zdjęć

    brak danych
  • liczba odwiedzin: 2957