• Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

    Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

    1 września 2022 r.

    Ustalenie propozycji ocen śródrocznych

    12 grudnia 2022 r.

    Zimowa przerwa świąteczna

    23 - 31 grudnia 2022 r.

    Wystawienie ocen za I okres klasyfikacyjny

    16 stycznia 2023 r.

    Ferie zimowe

    23 stycznia - 5 lutego 2023 r

    Rozpoczęcie II okresu klasyfikacyjnego

    6 lutego  2023 r.

    Ustalenie propozycji ocen końcowych dla klas IV LO

    do 20 marca 2023 r.

    Powiadomienie o przewidywanych końcowych ocenach w klasie czwartej liceum

    do 24 marca 2023r.

    Wiosenna przerwa świąteczna

    6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r.

    Wystawienie ocen końcowych w klasie czwartej liceum

    do 24 kwietnia 2023 r.

    Zakończenie zajęć w klasie czwartej liceum

    28  kwietnia 2023 r.

    Egzamin maturalny w sesji wiosennej

    4 - 20 maja 2023 r.

    Ustalenie propozycji ocen  rocznych  w szkole podstawowej i liceum oraz końcowych w klasach  ósmych szkoły podstawowej

    do 15 maja 2023 r.

    Powiadomienie o przewidywanych rocznych i końcowych ocenach

    do 19 maja 2023 r.

    Egzamin ósmoklasisty

    - język polski –   23 maja 2023 r. – godz. 9:00

      matematyka –   24 maja 2023 r. – godz. 9:00

      język obcy nowożytny –   25 maja 2023 r.  – godz. 9:00

    Wystawienie ocen rocznych i końcowych

    do 19 czerwca 2023 r.

    Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

    23 czerwca 2023 r

    Ferie letnie

    26 czerwca - 31 sierpnia 2023 r.

    Uwaga

    1. Zajęcia dydaktyczne w roku szk.2022/2023 dzielą się na dwa okresy: 
     I semestr   - od 1.09.2022 r. do 20.01.2023 r.    - 19 tygodni
     II semestr - od 6.02.2023 r. do 23.06.2023 r. -  19  tygodni
     do 28.04.2023 r. -  11 tygodni – dla klasy  czwartej liceum
    2. W szkole obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy.

     

    Dni wolne od zajęć dydaktycznych - rok szkolny 2022/2023

    Termin

    Typ szkoły

    Uwagi

    marzec/ kwiecień 

    (maksymalnie 3 dni)

    przerwa na rekolekcje wielkanocne

    w ustaleniu z ks. proboszczem Parafii Opatrzności Bożej

    2.05

    SP, LO

    wtorek po dniu wolnym i przed dniem wolnym

    23-25.05

    SP, LO

    egzamin ósmoklasisty

    31.10.2022

    SP, LO

    dzień przed Dniem Wszystkich Świętych

    9.06

    SP, LO

    dzień po Bożym Ciele

     

  • Kontakt

   • Zespół Szkół Sportowych w Ełku, ul. Suwalska 15
   • sekretariat@zss.elk.pl
   • sekretariat@zss.elk.pl
   • 87 732 63 70
   • Suwalska 15 19-300 Ełk Poland
   • Godziny pracy szkoły 7-20
   • NIP: 8481553112
   • REGON: 790371285
   • Strona archiwalna: www.archiwalna.zss.elk.pl/news.php
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • liczba odwiedzin: 2363