• Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

    Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

    4 września 2023 r.

    Ustalenie propozycji ocen śródrocznych

    4 grudnia 2023 r.

    Zimowa przerwa świąteczna

    23 - 31 grudnia 2023 r.

    Wystawienie ocen za I okres klasyfikacyjny

    do 8 stycznia 2023r.

    Rozpoczęcie II okresu klasyfikacyjnego

    15 stycznia 2023r.

    Ferie zimowe

    22 stycznia - 4 lutego 2024 r.

    Ustalenie propozycji ocen końcowych dla klas IV LO

    do 18 marca 2024 r.

    Powiadomienie o przewidywanych końcowych ocenach w klasie czwartej liceum

    do 22 marca 2024r.

    Wiosenna przerwa świąteczna

    28 marca – 2 kwietnia 2024 r.

    Wystawienie ocen końcowych w klasie czwartej liceum

    do 22 kwietnia 2024 r.

    Zakończenie zajęć w klasie czwartej liceum

    26  kwietnia 2024 r.

    Egzamin maturalny w sesji wiosennej

     Język polski PP - 7 maja 2024 r. – godz. 9:00

    Matematyka PP - 8 maja 2024r. – godz. 9:00

      język obcy nowożytny PP –   9 maja 2024 r.  – godz. 9:00

    Ustalenie propozycji ocen  rocznych  w szkole podstawowej i liceum oraz końcowych w klasach  ósmych szkoły podstawowej

    do 13 maja 2024 r.

    Powiadomienie o przewidywanych rocznych i końcowych ocenach

    do 17 maja 2024 r.

    Egzamin ósmoklasisty

     język polski –   14 maja 2024 r. – godz. 9:00

      matematyka –  15 maja 2024 r. – godz. 9:00

      język obcy nowożytny –   16 maja 2024 r.  – godz. 9:00

    Wystawienie ocen rocznych i końcowych

    do 17 czerwca 2024 r.

    Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

    21 czerwca 2024 r.

    Ferie letnie

    24 czerwca - 31 sierpnia 2024 r.

    Uwaga

    1. Zajęcia dydaktyczne w roku szk.2023/2024 dzielą się na dwa okresy: 

    I semestr   - od 4.09.2023 r. do 12.01.2024 r.    - 18 tygodni

    II semestr - od 15.01.2023 r. do 21.06.2024 r. -  19  tygodni                                       

                                                     do 28.04.2023 r. -  12 tygodni – dla klasy  czwartej liceum

    1. W szkole obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy.

     

     

     

    Dni wolne od zajęć dydaktycznych - rok szkolny 2023/2024

     

     

    Termin

    Typ szkoły

    Uwagi

    2.11 - 3.11

    SP,LO

    dni po 1.11

    2.05

    SP, LO

     

    7.05 - 9.05

    SP kl. 4 - 7, LO

    Klasy 8 - próba generalna przed egzaminami ósmoklasisty

    Klasy 0 - 3 SP pracują normalnie

    egzamin maturalny

    6.05 , 10.05

    LO

     Dzień przed i dzień po egzaminie maturalnym

    16.05 egzamin ósmoklasisty – język angielski

    SP,LO

    egzamin ósmoklasisty – język angielski

    31.05

    SP, LO

    Dzień po Bożym Ciele

  • Kontakt

   • Zespół Szkół Sportowych w Ełku, ul. Suwalska 15
   • 87 732 63 70
   • Suwalska 15 19-300 Ełk Poland
   • Godziny pracy szkoły 7-20
   • NIP: 8481553112
   • REGON: 790371285
   • Strona archiwalna: www.archiwalna.zss.elk.pl/news.php
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • liczba odwiedzin: 3354