• Od 01 stycznia 2022 w stołówce szkolnej koszt jednego obiadu wynosi 

    Wpłata na obiady za październik 2022 -115,50 zł

    Opłata stała - 31,50 zł (dotyczy pracowników)    UWAGA !

    Wpłaty na obiady do 10-ego każdego miesiąca, brak wpłaty w terminie skutkuje wykreśleniem z żywienia.


    WPŁATY NA OBIADY TYLKO PRZELEWEM LUB PRZEKAZEM NA RACHUNEK
    62 1020 4724 0000 3102 0075 9977
    W tytule proszę podać imię i nazwisko dziecka, klasę oraz miesiąc.
    Stawka żywieniowa za jeden dzień wynosi 5,50 zł.    Dzień wcześniej należy zgłaszać fakt rezygnacji z obiadu - w celu uzyskania odpisu za niespożyty obiad. Odpisy za niespożyty posiłek będą uwzględniane w następnym miesiącu.

    Wniosek o zwrot opłat za obiady: Druk zwrot opłaty

    Serdecznie zapraszamy

  • Kontakt

   • Zespół Szkół Sportowych w Ełku, ul. Suwalska 15
   • sekretariat@zss.elk.pl
   • sekretariat@zss.elk.pl
   • 87 732 63 70
   • Suwalska 15 19-300 Ełk Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • liczba odwiedzin: 6069