• Aktualności

     • Konkurs ortograficzny z języka angielskiego

      27.05.2022

      W piątek 27 maja 2022 wszystkie klasy siódme brały udział w konkursie ortograficznym z języka angielskiego.

      Przedstawiciele klas w zespołach pięcioosobowych musieli zmierzyć się z zadaniami z orografii a także z quizem w stylu Milionerzy. Zadania nie były trudne, ale wymagały doskonałej znajomości poprawnego zapisu słownictwa z działu o mieście i poruszaniu się w mieście oraz z działu o ekologii. Po ukończonych zadaniach jury w składzie: przewodniczący - Pani Katarzyna Cholewińska  oraz członkowie:  Pani Katarzyna Zastocka i Pan Wojciech Tyborski, sprawdziło i oceniło pracę zespołów.

      Wszystkie klasy wykazały wysokie zaangażowane w pracę i walka o zwycięstwo trwała do końca. Ostatecznie najmniejszą liczbę błędów popełnili uczniowie z klasy VII a i to im przypadł tytuł The Master of Spelling 2022. Serdecznie gratulujemy.

      Wszystkie klasy otrzymały dyplomy, podziękowania i słodkie niespodzianki za świetną zabawę zgodną z zasadami fair play. Zwycięscy otrzymali także drobne upominki, których sponsorem była firma "Drukologia Olsztyn".

      Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i wspaniałą zabawę .

      Organizatorki: Iwona Kacprzyk i Kamila Kęsicka

     • TERMINY PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

      27.05.2022

      Terminy prób sprawności fizycznej do Szkoły Podstawowej Sportowej nr 6

       28 maja 2022 r. ( sobota), godz. 9.00

      lub ( dzień do wyboru)

      4 czerwca 2022 r. (sobota),  godz. 9.00
      boisko Orlik (piłka nożna),hala sportowa (piłka siatkowa, koszykówka) Zespołu Szkół Sportowych w Ełku.

       

       

      Terminy prób sprawności fizycznej do Liceum Ogólnokształcącego

       4 czerwca 2022 r. (sobota),  godz. 9.00
      boisko Orlik (piłka nożna), hala sportowa (piłka siatkowa, koszykówka) Zespołu Szkół Sportowych w Ełku

      lub ( dzień do wyboru)

       11 czerwca 2022 r. (sobota),  godz. 9.00
      boisko Orlik (piłka nożna), hala sportowa (piłka siatkowa, koszykówka) Zespołu Szkół Sportowych w Ełku

       

      Przed przystąpieniem do prób sprawności fizycznej należy dostarczyć do sekretariatu lub mieć przy sobie w dniu przeprowadzania prób sprawności: 

      • Kserokopię karty zdrowia sportowca (aktualnej na dzień testów sprawności fizycznej) potwierdzona za zgodność z oryginałem przez rodzica lub zaświadczenie lekarskie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w testach sprawności fizycznej (w przypadku braku karty zdrowia sportowca).
      • Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych do udziału w próbach sprawności fizycznej (do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony szkoły w zakładce "rekrutacja")
     • Komisja socjalna informuje,

      26.05.2022

      Szanowni Państwo,

      W związku ze zbliżającym się okresem wakacyjnym, informujemy wszystkich Państwa uprawnionych do korzystania ze środków ZFŚS, że podjęto decyzję o przyznaniu  dofinansowania do wczasów pod gruszą.

      Informujemy również o rozpoczęciu zbierania  następujących dokumentów

       -"Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej za 2022 rok".  Niezłożenie w/w dokumentu wyklucza z możliwości przyznawania świadczeń w 2022.

      Oświadczenie w wersji elektronicznej można pobrać tu    oswiadczenie_o_dochodach_2022.docx

      - wniosek na wczasy pod gruszą 2022

      Wniosek w wersji elektronicznej można pobrać tu     Wniosek_na_wczsy_pod_grusza_22.docx

      Druki oświadczenia i wniosku można pobrać w wersji papierowej, w strefie ogólnej na stoliku podawczym, przy wyjściu bocznym szkoły.

      Osoby uprawnione do składania oświadczenia oraz wniosku o przyznanie świadczenia prosimy o ich wypełnienie oraz podpisanie i przesłanie na adres mailowy szkoły sekretariat@zss.elk.pl w wersji elektronicznej lub dostarczenie go, działu gospodarczego szkoły.


      Komisja socjalna

     • Podsumowanie sportowego roku szkolnego 2021/2022 szkół podstawowych

      25.05.2022

      17 maja  2022 r. na Stadionie Miejskim im. m. Stefana Marcinkiewicza w Ełku  odbyło się podsumowanie sportowego roku szkolnego 2021/2022 szkół podstawowych.  Najpierw odbyły się mecze piłki nożnej chłopców i dziewcząt, następnie sztafeta, a potem uroczyste wręczenie nagród, z udziałem Prezydenta Miasta  Ełku Tomasza Andrukiewicza. Nasz szkoła zajęła I miejsce w rywalizacji dziewcząt w piłce nożnej. Bezkonkurencyjna była również sztafeta mieszana klas IV-VIII i pewnie zwyciężyła w tej konkurencji.

      Serdecznie gratulujemy naszym uczniom i ich nauczycielom! BRAWO!

      Reprezentacja szkoły :

      Choruży Nikola

      Dawidowska Małgorzata

      Gulan Oliwier

      Gulan  Weronika

      Jastrzębska Tola Anastazja

      Kłubowicz Wiktor

      Koniecko Weronika

      Królczyk Szymon

      Leszko Lidia

      Małkowska Paulina

      Mścichowska Amelia

      Nerkowska Maria

      Orzeł Paweł

      Potoczna Michalina

      Ułanowicz Natalia

      Urwan Natalia

      Zalewska Daniela

      Zastocki Bartłomiej

      Żytyniec Patrycja

      Przygotowanie reprezenytacji  i opieka : Paweł Duba, Daniel Potuszyński

      Zdjęcia Daniel Potuszynski, tekst Katarzyna Cholewińska

   • Sukcesy

  • PARTNERZY

   • radio 5
   • eck ełk
   • Ełk tu wracam
   • Ełk
  • KLUBY SPORTOWE

   Współpracujemy z:
  • Sekretariat  czynny:

   Poniedziałek - Piątek w godz. 7:00 - 15:00

   telefon - 87 732 63 70


  • Godziny dzwonków

   Piątek 27.05.2022

  • Biuletyn informacji publicznej

  • PROGRAMY SZKOLNE


   • Obiekty sportowe

   • Hala sportowa w ZSS  Zapraszamy !

    do zapoznania się z naszą ofertą najmów.

   • Rekrutacja do klas pierwszych -ulotka

   •  

  • Zapraszamy

  • liczba odwiedzin: 824159
  • Kontakt

   • Zespół Szkół Sportowych w Ełku, ul. Suwalska 15
   • sekretariat@zss.elk.pl
   • sekretariat@zss.elk.pl
   • 87 732 63 70
   • Suwalska 15 19-300 Ełk Poland
   • Godziny pracy szkoły 7-20
   • NIP: 8481553112
   • REGON: 790371285
   • Strona archiwalna: www.archiwalna.zss.elk.pl/news.php
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • liczba odwiedzin: 824160