• Czym zajmuje się psycholog szkolny

    Psycholog szkolny dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia uczniom właściwej pomocy psychologicznej na terenie szkoły oraz wspiera rodziców w procesie wychowania. W naszej szkole pokój psychologa to miejsce, gdzie uczniowie, a także rodzice w ciepłej, spokojnej atmosferze znajdą zrozumienie, akceptację i uzyskają pomoc w potrzebie.

    Zadania psychologa:

    Dla Ucznia:

        rozpoznawanie i wspieranie mocnych stron ucznia;
        diagnoza trudności emocjonalnych ucznia;
        prowadzenie indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych z uczniami;
        prowadzenie zajęć warsztatowych w klasach;
        rozmowy, spotkania w razie potrzeb;
        przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym;
        podejmowanie działań mediacyjnych w sprawach wychowawczych;

     

    Dla Rodzica:

        indywidualne rozmowy z rodzicami uczniów;
        udzielanie porad i konsultacji w sprawach wychowawczych;
        udzielanie wsparcia w trudnych sytuacjach, pomoc w skierowaniu rodziców do specjalistycznych placówek;
        udzielanie informacji zwrotnych na temat rozwoju, postępów i funkcjonowania dziecka, ukierunkowywanie oddziaływań rodzicielskich;
        działania o charakterze psychoedukacyjnym (dni otwarte, ulotki, gazetka ścienna);

     

    Dla Nauczyciela:

        wspieranie w udzielaniu szeroko rozumianej pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
        pomoc w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, uzdolnień  i potrzeb uczniów;
        pomoc w określaniu form i metod wspierania uczniów;
        konsultacje z zespołem nauczycieli w celu ujednolicenia wspólnych oddziaływań wobec uczniów;
        interwencje wychowawcze w razie potrzeb;
        pomoc wychowawcy w integrowaniu klasy;
        udzielanie wsparcia w trudnych sytuacjach.

     

    800 12 12 12 – telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka – bezpłatny numer, pod którym dzieci i młodzież mogą otrzymać wsparcie psychologiczne. Telefon i czat internetowy będą czynne przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Czat nie wymaga logowania oraz instalowania żadnej aplikacji. https://brpd.gov.pl/dzieciecy-telefon-zaufania-rzecznika-praw-dziecka/

     

  • Kontakt

   • Zespół Szkół Sportowych w Ełku, ul. Suwalska 15
   • 87 732 63 70
   • Suwalska 15 19-300 Ełk Poland
   • Godziny pracy szkoły 7-20
   • NIP: 8481553112
   • REGON: 790371285
   • Strona archiwalna: www.archiwalna.zss.elk.pl/news.php
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • liczba odwiedzin: 604