• Logopeda

   • ANNA DYTKOWSKA   Specjalista w zakresie Neurologopeda, logopeda, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny

    Jestem wykwalifikowanym logopedą, oferuje kompleksowe usługi z zakresu diagnozy i terapii logopedycznej oraz konsultacyjne obejmujące: – diagnozę i terapię pedagogiczną, – diagnozę i terapię logopedyczną, – diagnozę funkcjonalną, – terapię ogólnorozwojową dla dzieci, – zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju (zajęcia bezpłatne organizowane są na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju), – terapię ręki, usprawnianie umiejętności grafomotorycznych, – konsultacje dotyczące integracji sensorycznej, – zajęcia wyrównawczo-dydaktyczne dla dzieci z trudnościami w uczeniu się (reedukacja), – zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci z opinią o ryzyku dysleksji lub dysleksji (specyficznych trudności w rozwoju, Pomagam rozwiązać takie problemy jak opóźniony rozwój mowy, seplenienie, jąkanie i wiele innych. Zapraszam !

    Dzieci, które zostały zakwalifikowane na terapię logopedyczną, pracować będą w stałych zespołach do 4 uczestników, z dziećmi z tą samą wadą wymowy, raz w tygodniu. Poza tym logopeda przeprowadzać będzie profilaktyczne zajęcia grupowe, średnio raz w miesiącu.

    Rodziców dzieci, które uczęszczają na indywidualną terapię logopedyczną proszę o założenie dzieciom zeszytu do zajęć (przynosimy je w poniedziałki, zabieramy do domu po zajęciach logopedycznych). Jednocześnie zwracam uwagę na to, że terapia logopedyczna przynosi największe efekty jeżeli równolegle Rodzice pracują z dzieckiem w domu. Dlatego też bardzo ważne jest, aby Rodzice systematycznie zapoznawali się z wpisami w zeszycie, wklejali materiały z zajęć oraz systematycznie ćwiczyli z dziećmi w domu.

    Konsultacje logopedyczne

    Przed pandemią Pani Ania organizowała dla rodziców indywidualne konsultacje logopedyczne odbywające się raz w miesiącu. W związku z sytuacją epidemiologiczną w tym roku zaprasza Państwa do kontaktu telefonicznego oraz mailowego (https://www.facebook.com/an.da.963) Jeśli sytuacja danego dziecka będzie wymagała kontaktu osobistego, będziemy planować tego rodzaju spotkania.

     

  • Kontakt

   • Zespół Szkół Sportowych w Ełku, ul. Suwalska 15
   • 87 732 63 70
   • Suwalska 15

    19-300 Ełk
    Poland
   • Godziny pracy szkoły 7-20
   • NIP: 8481553112
   • REGON: 790371285
   • Strona archiwalna: www.archiwalna.zss.elk.pl/news.php
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • liczba odwiedzin: 2711