• Godziny pracy sekretariatu - 7:00 -15:00 

     87 7326370 sekretarz szkoły Emilia Pawlik 

     1. DO ZADAŃ SEKRETARIATU SZKOŁY NALEŻY (sekretarz szkoły):
       • obsługa kancelaryjna szkoły,
       • prowadzenie spraw uczniowskich (zaświadczenia, legitymacje, duplikaty świadectw),
       • sporządzanie sprawozdawczości statystycznej i informacyjnej w zakresie spraw uczniowskich i dydaktycznych,
       • przyjmowanie i wysyłanie korespondencji szkolnej,
       • obsługa urządzeń techniki biurowej (komputer, kserograf, telefon i inne),
       • prowadzenie spraw związanych z obsługą kasy szkoły (raporty kasowe, czeki, rozliczenia zaliczek),
       • współpraca z zastępcą dyrektora (sprawy uczniowskie i nauczycieli),
       • współpraca z głównym księgowym w zakresie spraw finansowych (kasa, druki ścisłego zarachowania),
       • współpraca z kierownikiem administracji (dane personalne pracowników, ewidencja nieobecności nauczycieli i pracowników administracji i obsługi),
       • - współtworzy arkusz organizacji szkoły oraz sporządza sprawozdania dla organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny
       • .    
       •     prowadzenie kancelarii (sekretariatu) oraz archiwum akt.                                 
       • zabezpiecza i przechowuje pieczęcie urzędowe, druki ścisłego zarachowania i świadectwa i inne dokumenty
       • wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Szkoły.

      

      

     Opłaty za duplikaty:

     - opłata świadectwo - 26 zł (wymaga złożenia podania, wzór w zakładce dokumenty)

     - opłata legitymacji - 9 zł (podanie wraz ze zdjęciem)

     Opłaty dokonujemy na numer konta:

     PKO BP : 62 1020 4724 0000 3102 0075 9977 

     W tytule przelewu imię i nazwisko i czego dotyczy wpłata. 

  • Kontakt

   • Zespół Szkół Sportowych w Ełku, ul. Suwalska 15
   • 87 732 63 70
   • Suwalska 15

    19-300 Ełk
    Poland
   • Godziny pracy szkoły 7-20
   • NIP: 8481553112
   • REGON: 790371285
   • Strona archiwalna: www.archiwalna.zss.elk.pl/news.php
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • liczba odwiedzin: 4537