• ZMIANY W SKŁADZIE KOMISJI I TERMINACH EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH

      18.08.2023

       

       

      Język polski 29 sierpnia 2023r. klasy 1-2 LO, godz. 8:00, sala 203

      1. Przewodnicząca: Katarzyna Cholewińska
      2. Egzaminator/członek: Beata Makarewicz
      3. Egzaminator/członek: Marzena Tyborska

      Język angielski 29 sierpnia 2023r., klasa 3 LO, godz. 8:00, sala 106

      1. Przewodnicząca: Anna Rutkowska
      2. Egzaminator: Marlena Milewska
      3. Członek: Edyta Ostrowska Miękus

      Matematyka 28 sierpnia 2023r., klasy 2 LO, godz. 8:00, sala 203

      1. Przewodnicząca: Katarzyna Cholewińska
      2. Egzaminator: Krystyna Marchel
      3. Członek: Joanna Butwiłowska

      Matematyka 28 sierpnia 2023r., klasy 1 i 3 LO, godz. 8:00, sala 207

      1. Przewodnicząca: Dorota Karpińska
      2. Egzaminator/członek: Agnieszka Łabanowska
      3. Egzaminator/członek: Anna Rutkowska
     • TERMINY RAD PEDAGOGICZNYCH

      18.08.2023

      Przypominamy o terminach sierpniowych rad pedagogicznych:

      1. Rada pedagogiczna podsumowująca poprzedni rok szkolny: 29 sierpnia 2023r., godz. 11:00 (uwaga zmiana godziny z planowanej 9:00 na 11:00),
      2. Rada pedagogiczna związana z organizacją nowego roku szkolnego: 31 sierpnia 2023r., godz. 9:00.
     • Przedłużenie obowiązywania stopni alarmowych do 30 listopada 2023

      23.08.2023

      Premier Mateusz Morawiecki podpisał nowe zarządzenia dotyczące przedłużenia obowiązywania drugiego stopnia alarmowego (BRAVO) na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza jej granicami, a także trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE–CRP) na całym obszarze RP. Stopnie będą obowiązywały do 30 listopada 2023 r. do godz. 23:59.

      Dyrektor Zespołu Szkół Sportowych w Ełku przypomina, że w tych dniach należy zwracać uwagę na dziwnie zachowujące się osoby, pozostawiony w miejscach publicznych bagaż, podejrzanie wyglądające paczki czy samochody, które zaparkowano w miejscach niedozwolonych. O każdej sprawie powinno się informować policję. Dla służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ważne są także informacje o sytuacjach niestandardowych, które mogą nam wydać się co najmniej dziwne.

      W odniesieniu do szkół i przedszkoli (jak też pozostałych jednostek oświatowych), stopień alarmowy BRAVO (drugi w czterostopniowej skali) oznacza oprócz konieczności zwrócenia zwiększonej uwagi na podejrzane zachowania osób znajdujących się w bezpośrednim otoczeniu szkół i placówek lub podejrzane przedmioty, przede wszystkim wprowadzenie bezwzględnego zakazu wstępu do przedszkoli, szkół i uczelni osobom postronnym, zgodnie z regulacją pkt I ust. 2 pkt 8 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP (Dz. U. z 2016 r. poz. 1101 z późn. zm.).

      Przez osoby postronne należy rozumieć osoby inne niż pracownicy, uczniowie i ich rodzice, opiekunowie prawni.                                                                                                          

      Należy się liczyć także z możliwymi kontrolami dokonywanymi przez funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej lub Żandarmerii Wojskowej.                                                 

      Centrum zwraca się prośbą o poinstruowanie personelu szkół i placówek w kwestii konieczności przestrzegania powyższychzasad.                                                                                                                                          

      Wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia powinny być zgłaszane Policji za pośrednictwem numeru telefonu 112.

   • Kontakt

    • Zespół Szkół Sportowych w Ełku, ul. Suwalska 15
    • 87 732 63 70
    • Suwalska 15

     19-300 Ełk
     Poland
    • Godziny pracy szkoły 7-20
    • NIP: 8481553112
    • REGON: 790371285
    • Strona archiwalna: www.archiwalna.zss.elk.pl/news.php
  • Galeria zdjęć

    brak danych
  • liczba odwiedzin: 96193