• OGÓLNOPOLSKIE PLASTYCZNE SUKCESY NASZYCH UZDOLNIONYCH UCZNIÓW

      21.05.2021

      Z ogromną radością odebraliśmy wiadomość o wielkim plastycznym sukcesie uczniów naszej szkoły, biorących udział w OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM "PEJZAŻE". Na ten prestiżowy konkurs wpłynęło 483 prace, z aż 69 miejscowości w Polsce. Naszą szkołę reprezentowało 10 uczniów w różnych kategoriach wiekowych. Szanowna konkursowa komisja dostrzegła wyjątkowość i oryginalność tematu aż w 5 pracach naszych uczniów. Niebywałe!

      OTO LISTA NAGRODZONYCH UCZNIÓW:

      1. NATALIA KLIMACH KL.8a- I MIEJSCE

      2. MAJA TOMASZEWICZ KL.6d- III MIEJSCE

      3. ALEKSANDRA PROCHOWSKA KL.4c- WYRÓŻNIENIE

      4. IGNACY CHRZANOWSKI KL.4c- WYRÓŻNIENIE

      5. KATARZYNA SAFIEJKO KL. 6a- WYRÓŻNIENIE

      Wszystkim uczestnikom konkursu bardzo dziękujemy. Serdecznie gratulujemy nagrodzonym i wyróżnionym młodym artystom. Szkoła jest z Was dumna!

      Katarzyna Klimach

     • Egzamin ósmoklasisty - wytyczne

      20.05.2021

      Przypominamy, że egzamin ósmoklasisty jest powszechny i obowiązkowy, co oznacza, że musi do niego przystąpić każdy uczeń kończący szkołę. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków jej ukończenia.

      Jeżeli uczeń nie przystąpi do egzaminu w danym roku szkolnym, musi powtórzyć ostatnią klasę i przystąpić do niego w roku następnym.

      • Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły ), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, nie może przyjść na egzamin osoba, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
      • Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
      • Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.  
      • Przy wejściu do szkoły umieszczony będzie płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie alkoholu, min. 60%) oraz informacja o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły.  
      • Płyny do dezynfekcji rąk będą znajdować się w wszystkich salach egzaminacyjnych, w toaletach, na korytarzach.  
      • Zespół nadzorujący podczas wykonywania swoich czynności będzie wyposażony również w rękawiczki.   

       

      Przebieg egzaminu

      Proszę zgłaszać się do szkoły od godziny 8:10 do 8:40:

      • uczniowie klasy 8a  - wejście od strony parkingu,
      • uczniowie klasy 8b –  wejście od strony małego placu zabaw (ul. Łukasiewicza).
      • Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
      • Losowanie numerów stolików na każdy egzamin, przeprowadza przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego w obecności zdającego.  
      • Po identyfikacji, wylosowaniu numeru stolika zdający podpisują własnym długopisem „Wykaz zdających w danej sali egzaminacyjnej”- sprawdzając poprawność danych oraz odbiera naklejki z peselem i kodem, które nakleja na arkusz egzaminacyjny.
      • Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy: podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie, wychodzi do toalety, kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

       

      Uczeń powinien mieć przy sobie aktualną,  podstemplowaną legitymację szkolną oraz długopis z czarnym atramentem na matematykę - linijkę.

      Zdający nie może wnosić do sali egzaminacyjnej  – żadnych urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystać z nich w tej sali. 

      • Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
      • Zdający ma obowiązek pracować samodzielnie, nie zakłócać pracy innym zdającym.

       

       

      PAMIĘTAJCIE O ZAŁOŻENIU MASECZEK i ZACHOWANIU DYSTANSU SPOLECZNEGO!!!

      Można posiadać również małą butelkę z wodą, która w czasie egzaminu powinna być  stawiana na podłodze, przy nodze stolika, aby nie zniszczyć materiałów egzaminacyjnych.

      Obowiązuje bezwzględne stosowanie się do poleceń przewodniczącego lub członka zespołu nadzorującego oraz zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z takich urządzeń w tej sali.

      Po egzaminie nie grupujemy się pod szkołą, rozchodzimy się do domu

      POWODZENIA

                                                      Dyrektor Zespołu Szkół Sportowych w Ełku Dorota Karpińska

       

     • Wyniki szkolnego konkursu czytelniczego „Kubuś Puchatek i przyjaciele”

      20.05.2021

         19 maja 2021r w bibliotece szkolnej został rozstrzygnięty konkurs  dla klas 1-3. Celem konkursu była popularyzacja twórczości A. A. Milne’a, zachęcanie dzieci do czytania książek, rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności artystycznej wśród dzieci.

         Laureaci konkursu:

      I miejsce   Antonina Chodkiewicz kl. 1 b

      II miejsce   Wiktoria Borysow  kl. 2 b

      III miejsce   Zofia Sawicka   kl. 2 c

      Wyróżniena:                                                                                             

      Martyna Augustynowicz   kl. 1 a

      Julia Dobrzycka  kl.2 a

      Gabriela Drobiszewska  kl.2 c

       

       Serdecznie gratuluję i życzę dalszych sukcesów.

      (Prace laureatów wezmą udział w międzyszkolnym konkursie, zorganizowanym przez Powiatową Bibliotekę Pedagogiczną w Ełku).

      Hanna Tyszko

     • Rozliczenia uczniów klas IV – VIII z Biblioteką

      19.05.2021

      Drodzy Uczniowie!

      Zbliża się zakończenie roku szkolnego 2020/2021. Pora przygotować się do rozliczenia z biblioteką. Wypożyczone lektury i inne książki uczeń zdaje sam (do 18 czerwca 2021r.) Podręczniki zaś (cały komplet) we wskazanym klasie terminie 9-18 czerwca 2021r. Wypożyczenia książek na wakacje tylko dla osób, które wcześniej rozliczyły się z biblioteką.

      Prosimy o stosowne przygotowanie do rozliczenia. Przypominamy kilka ważnych informacji:

      - przed zwrotem podręczników i materiałów edukacyjnych uczeń powinien je uporządkować (powycierać wpisy ołówkiem, podkleić książki) a następnie oddać do biblioteki szkolnej wszystkie wypożyczone podręczniki oraz z ich dodatkowym wyposażeniem (płyty, mapy, plansze itp.) w wyznaczonym terminie zwrotu.

      -uczeń, który ma wątpliwości, czy jego podręcznik zostanie przyjęty w aktualnym stanie powinien skontaktować się z nauczycielem bibliotekarzem.

      -podręczników, książek i innych materiałów nie przetrzymujemy do następnego roku szkolnego- rozliczenie ostateczne w czerwcu.

      -w przypadku uszkodzenia zniszczenia lub zagubienia książki, czytelnik musi zwrócić taką samą pozycję, albo inna wskazaną przez bibliotekarza o co najmniej równej wartości. Rodzaj rozliczenia powinien być dokonany po rozmowie z pracownikiem biblioteki i zgodnie z przyjętymi zarządzeniami dyrektora szkoły.

      -nauczyciele bibliotekarze nie przyjmują pieniędzy za zniszczone lub zagubione książki.

      -uzyskanie kolejnego podręcznika wymaga zwrotu wcześniej wypożyczonego (informacja ta nie dotyczy klas 8).

      -wszystkie książki/podręczniki muszą być zdane w bibliotece i odznaczone, nie pozostawiamy ich np. w sekretariacie szkoły, klasie, przekazujemy wyłącznie nauczycielom bibliotekarzom.

      -uczniowie opuszczający szkołę zobowiązani są do zwrotu wypożyczonych przez siebie książek lub innych materiałów.

      -we wrześniu, w pierwszej kolejności podręczniki zostaną wydane uczniom, którzy wzorowo rozliczyli się z biblioteką w czerwcu.

       

      Harmonogram zwrotu podręczników Klas 4-8 

      9 czerwca 2021r. (środa) – klasa 8a (godz. 9.00 – 10.30),  8b (godz. 12.00 – 13.30)

      10 czerwca 2021r. (czwartek) – klasa 4a (9.00 -10.30)

      11 czerwca 2021r. (piątek) – klasa 7a (9.00 – 10.30),  7b (12.00 – 13.30)

      14 czerwca 2021r. (poniedziałek) – klasa  7c (godz. 9.00- 10.30),  7d (godz.12.00- 13.30)

      15 czerwca 2021r. (wtorek) – klasa  4b ( 9.00 – 10.30),  4c (12.00 – 13.30)

      16 czerwca 2021r. (środa) – klasa 4d (9.00 – 10.30),  5a (12.00 -13.30)

      17 czerwca 2021r. (czwartek) – klasa 6a (9.00 – 10.30),   6b (12.00 – 13.30)

      18 czerwca 2021r. (piątek) – klasa 6c (9.00 – 10.30),  6d (12.00 – 13.30)

     • Turniej O Puchar Dyrektora Zespołu Szkół Sportowych w Ełku

      18.05.2021

      W dniu 15,05.2021 został zorganizowany Turniej O Puchar Dyrektora Zespołu Szkół Sportowych w Ełku. Impreza współfinansowana ze środków Urzędu  Miasta  Ełk. W turnieju wzięły udział zespołu SMS Ostróda, SUKS Suwałki, UKS Centrum Augustów oraz gospodarz UKS  Maratończyk Ełk. Turniej został rozegrany w dwóch kategoriach wiekowych  młodzik oraz kadet.

      Kategoria młodzik:

      1 miejsce:   SUKS Suwałki                            najlepszy zawodnik drużyny  Kacper Zackiewicz

      2 miejsce:   SMS Ostróda                             najlepszy zawodnik drużyny : Damian Dudek

      3  miejsce : UKS Maratończyk Ełk                najlepszy zawodnik drużyny : Maciej Kohlman

      4 miejsce : UKS Centrum Augustów             najlepszy zawodnik drużyny :Wiktor Marińcz

      Kategoria Kadet

      1 miejsce : SMS Ostróda                              najlepszy zawodnik drużyny: Natan Węgier

      2 miejsce SUKS Suwałki                              najlepszy zawodnik drużyny: Adam Cherubin

      3 miejsce: UKS Centrum Augustów             najlepszy zawodnik drużyny: Szymon Łukowski

      4 miejsce: UKS maratończyk Ełk                 najlepszy zawodnik drużyny :Patryk Ułanowicz

      Turniej zorganizowali i przeprowadzili:

      Grzegorz Orzeł, Marcin Kohlman, Katarzyna Cholewińska, Krzysztof konowalski.

     • Kinder + Sport

      16.05.2021

      W sobotę 15.05.2021 siatkarki z klasy 4a wystąpiły w kolejnych zawodach Kinder + Sport, które tym razem odbyły się w Giżycku. Dziewczyny grały w kategorii dwójek siatkarskich, reprezentowały Uczniowski Klub Sportowy "Maratończyk" i Zespół Szkół Sportowych w Ełku.

      Składy drużyn:

      1. Aleksandra Suchocka, Malwina Zyskowska, Oliwia Szypulska

      2. Gabriela Wierzbicka, Aleksandra Kłosek, Lidia Leszko

      Trener: Paweł Duba

     • SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY „MOJA RODZINA W CZASIE PANDEMII‘’

      12.05.2021

      SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY „MOJA RODZINA W CZASIE PANDEMII‘

      Dla grupy „0” oraz klas 1-3 Szkoły Podstawowej w ZSS w Ełku


           Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkolnym konkursie na wykonanie pracy plastycznej pt. „MOJA RODZINA W CZASIE PANDEMII‘’


      Regulamin konkursu:


      1.Organizatorem konkursu są, nauczycielki świetlicy szkolnej w Zespole Szkół Sportowych w Ełku

      2. Konkurs adresowany jest do uczniów klas  0 - 3 szkoły podstawowej.

      Formuła konkursu przewiduje wykonanie prac konkursowych przy udziale członków rodziny ucznia.

      3. Cele konkursu:

      - propagowanie wartości rodzinnych,  a także aktywne spędzanie czasu wolnego w gronie rodziny, integracja rodziny;

      - rozwijanie aktywności twórczej i artystycznej dzieci;

      - rozwijanie wspólnych zainteresowań rodziców i dzieci jako jednej z form spędzania czasu wolnego rodzica z dzieckiem;

      - prezentacja twórczości plastycznej dzieci.

      4. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej funkcjonowanie  rodziny podczas pandemii (np. praca w domu, zdalna nauka, kreatywne spędzanie wolnego czasu w gronie rodzinnym).

      5.Prace należy wykonać dowolną techniką plastyczną, format  A3 lub A4.

      6. Uczestnik może zgłosić jedną pracę wykonaną przez całą rodzinę.

      5. Na odwrocie każdej pracy należy umieścić metryczkę zawierającą imię i nazwisko dziecka, klasę oraz numer telefonu do kontaktu.

      6.  Powołane przez organizatora konkursu Jury dokona oceny prac plastycznych. Oceniana będzie realizacja tematu, pomysłowość w wykorzystaniu różnych materiałów i technik plastycznych, walory artystyczne i estetyczne wykonanych prac.

      7. Prace konkursowe należy dostarczyć do świetlicy szkolnej ZSS do dnia 25 maja 2021 r.

      8. Do pracy konkursowej należy dołączyć zgodę rodziców lub opiekunów na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora konkursu.

      8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 01 czerwca 2021 r.

      9. Prace konkursowe nie będą zwracane autorom.

      Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

     • WYNIKI MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „ŁĄCZY NAS KAZIMIERZ GÓRSKI”

      10.05.2021

      Z ogromną przyjemnością ogłaszamy wyniki Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego „Łączy nas Kazimierz Górski”, który organizowany był z okazji 100 rocznicy urodzin legendarnego polskiego trenera reprezentacji Polski w piłce nożnej. Komisja konkursowa zmierzyła się z wyjątkowo trudnym zadaniem-wybraniem najciekawszych prac.

      Twórcami nagrodzonych prac są:

      I miejsce: Oliwia Kaczyńska – kl. VIIa i Maya Holcman-Mocarska – kl. VIIa
      II miejsce: Mateusz Stypułkowski – kl. Va i Rozalia Łangowska – kl. VIa
      III miejsce: Natalia Maciorowska – kl. Va i Dorota Halicka – kl. VId SP nr 3

      WyróżnienieMichael Russo – kl. IVa i Bartosz Szymczyk – kl. IVb

      Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie, a zwycięzcom GRATULUJEMY!

      Nagrody do odebrania w szkole od 17.05.2021r

      Organizator konkursu: Katarzyna Klimach

     • Fundusz Socjalny pracowników i emerytów

      10.05.2021

      Szanowni Państwo,

      W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku szkolnego i początkiem sezonu urlopowego,  informujemy wszystkich Państwa uprawnionych do korzystania ze środków ZFŚS, że podjęto decyzję o wypłacie  świadczenia  socjalnego tzw. „wczasów pod gruszą „

      Informujemy, również o rozpoczęciu od dnia 10.05.2021 zbierania dokumentu -"Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego". Niezłożenie w/w dokumentu wyklucza z możliwości przyznawania świadczenia. Druk wniosku, można pobrać w wersji papierowej, w strefie ogólnej na stoliku podawczym, przy wyjściu bocznym szkoły. Dokument można również pobrać w wersji elektronicznej tu  Wniosek_o_przyznanie_swiadczeniia2021.docx​​​​​​​.

      Osoby uprawnione do składania wniosku prosimy o jego wypełnienie oraz podpisanie i przesłanie na adres mailowy szkoły sekretariat@zss.elk.pl w wersji elektronicznej lub dostarczenie go, do skrzynki lub do stolika podawczego w szkole.
      (ograniczenia działalności szkoły w związku z COVID-19).

      Komisja socjalna

     • Rekrutacja do Szkół Ponadpodstawowych 

      07.05.2021

      Szanowni Państwo!

      Zapraszamy Państwa na wydarzenie na żywo, na którym zaprezentujemy proces rekrutacji do szkół ponadpodstawowowych w oparciu o system firmy VULCAN. Podczas prezentacji opowiemy kandydatom, jak wygląda tegoroczny harmonogram naboru, na co zwrócić szczególną uwagę, jakie dokumenty dostarczają kandydaci do szkół. Przejdziemy również przez proces wyboru placówek oraz podpisywania elektronicznego wniosku.

      Wydarzenie rozpocznie się 13 maja 2021 r. o godzinie 17:00,  będzie trwać maksymalnie 90 minut.

      Webinarium jest darmowe i dostępne dla wszystkich zainteresowanych bez żadnych ograniczeń. Webinar będzie udostępniony przez stronę rozprowadzającą www.vulcan.edu.pl/akcjarekrutacja, która przekieruje kandydatów na właściwe wydarzenie na serwisie YouTube.

      Prosimy Państwa o rozpowszechnianie zaproszenia na wydarzenie do możliwie szerokiej grupy odbiorców, np. poprzez umieszczenie zaproszenia na szkolnych witrynach internetowych lub poprzez wiadomość rozesłaną do uczniów za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

       

      Adres strony rozprowadzającej:

      https://www.vulcan.edu.pl/akcjarekrutacja

      Adres grafiki z zaproszeniem: (grafika poniżej)

      https://www.vulcan.edu.pl/vulcang_files/user/baner-wydarzenie-naborowe-system0421.jpg

     • Szanowni Rodzice/Opiekunowie i Uczniowie 

      29.04.2021

       

      Zgodnie z terminami wprowadzania łagodzenia obostrzeń związanych z pandemią Covid-19,

      klasy I-III od 04.05.2021r. wracają do szkoły na nauczanie stacjonarne.

      Dzień 06.05.2021 r. dla uczniów klas IV-VIII SPS oraz I-II LO jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

      Klasy IV – VIII SPS oraz I-II LO pozostają na nauczaniu zdalnym do 15.05.2021. Od 17 maja planowane jest uruchomienie nauczania hybrydowego w tych klasach.

      Szczegóły zostaną podane w przyszłym tygodniu.

      Od 31 maja planowany jest powrót stacjonarnego nauczania we wszystkich klasach.

      Uczniowie klas I-III zgłaszają się do szkoły zgodnie z planem lekcji.

      Mogą korzystać ze świetlicy szkolnej oraz obiadów w stołówce szkolnej. Zgodnie z uprzednimi zgłoszeniami.

      Będzie kontynuowana opieka nad uczniami klas IV-VIII, którzy korzystali z nauczania zdalnego na terenie szkoły.

      Bardzo proszę o zwrot komputerów i laptopów wypożyczonych ze szkoły na czas zdalnego nauczania. (zgodnie z terminami powrotu do szkoły ze zdalnego nauczania np. klasy 0-III we wtorek 4 maja 2021 r.).

      Przypominam, że wszystkie zasady bezpiecznego pobytu dzieci w szkole pozostają bez zmian.

       

      Dyrektor Zespołu Szkół Sportowych w Ełku

      Dorota Karpińska

     • ABSOLWENT W TRAKCIE EGZAMINU MATURALNEGO 2021

      26.04.2021
      1. Zdający ma obowiązek zgłosić się na każdy egzamin  pisemnej punktualnie, zgodnie z ogłoszonym harmonogramem.  
       Na egzaminy odbywające się w sali gimnastycznej zgłaszamy się od 8:15 do 8.30. Absolwenci klasy III S wchodzą wejściem od strony hali sportowej, natomiast klasy III L wejściem bocznym od strony parkingu.
      2. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły ), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, nie może przyjść na egzamin osoba, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
      3. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
      4. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.  
      5. Przy wejściu do szkoły umieszczony będzie płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie alkoholu, min. 60%) oraz informacja o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły.  
      6. Płyny do dezynfekcji rąk będą znajdować się w wszystkich salach egzaminacyjnych, w toaletach, na korytarzach.  
      7. Zespół nadzorujący podczas wykonywania swoich czynności będzie wyposażony również w rękawiczki.   
      8. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
      9. Losowanie numerów stolików na każdy egzamin, przeprowadza przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego w obecności zdającego.  
      10. Po identyfikacji, wylosowaniu numeru stolika zdający podpisują własnym długopisem „Wykaz zdających w danej sali egzaminacyjnej”- sprawdzając poprawność danych oraz odbiera naklejki z peselem i kodem, które nakleja na arkusz egzaminacyjny.
      11. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy: podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie, wychodzi do toalety, kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
      12. Na egzamin należy zgłosić się z dokumentem stwierdzającym tożsamość (z aktualnym zdjęciem), z czarnym długopisem. (szkoła nie może zapewnić długopisów, kalkulatorów, linijek, lup ze względów bezpieczeństwa). Materiały pomocnicze wymienione w komunikacie dyrektora CKE: słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny, wybrane wzory matematyczne oraz  wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki – zapewnia szkoła ( będą one przygotowane z uwzględnieniem norm bezpieczeństwa). Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
      13. Zdający nie może wnosić do sali egzaminacyjnej  – żadnych urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystać z nich w tej sali.  
      14. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
      15. Zdający będą korzystać z szatni, w których będą powieszone przezroczyste torebki na rzeczy osobiste. Klasa III S- szatnia dziewcząt, klasa III Li szatnia chłopców. Szatnia będzie otwierana i zamykana przez pracownika szkoły tylko na czas pozostawienia tam rzeczy osobistych zdających. Po pozostawieniu tam swoich rzeczy należy udać się  pod drzwi od strony właściwej dla danej klasy i oczekiwać wpuszczenia do sali zachowując właściwe odstępy.
      16. Zdający w trakcie części pisemnej egzaminu może korzystać wyłącznie z materiałów i przyborów pomocniczych, wymienionych w komunikacie dyrektora CKE o przyborach. Zdający nie może wnosić do sali innych materiałów i przyborów (w tym zegarków z dostępem do sieci internetowej).  
      17. Zdający może wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę (do 1l) wody. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą. Butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby przypadkowo nie zalać materiałów egzaminacyjnych.  
      18. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły .Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami w wyznaczonych miejscach.
      19. Zdający ma obowiązek: zakodować swój arkusz egzaminacyjny zgodnie z informacją przekazaną przez przewodniczącego zespołu nadzorującego, sprawdzić poprawność wpisanych przez siebie danych oraz danych na naklejkach przygotowanych przez OKE, zapoznać się z instrukcją na stronie tytułowej arkusza oraz sprawdzić kompletność arkusza.  
      20. Zdający ma obowiązek pracować samodzielnie, nie zakłócać pracy innym zdającym.
      21. Zdający może zostać poproszony o obecność podczas odbierania materiałów egzaminacyjnych przez przewodniczącego zespołu nadzorującego od dyrektora szkoły i podpisanie stosownego protokołu lub o pozostanie w sali podczas pakowania materiałów egzaminacyjnych po zakończeniu części pisemnej egzaminu.  
      22. Egzamin zdającego z danego przedmiotu części pisemnej może zostać unieważniony, jeżeli zespół nadzorujący stwierdzi:  
       1. niesamodzielne rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych przez zdającego,  
       2. wniesienie przez zdającego do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów i przyborów niewymienionych w wykazie ogłoszonym przez dyrektora CKE, lub korzystanie przez zdającego w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego, lub niedozwolonych materiałów i przyborów,
       3. zakłócanie przez zdającego prawidłowego przebiegu części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym.  
      23. Unieważnienie egzaminu z danego przedmiotu obowiązkowego oznacza niezdanie egzaminu z tego przedmiotu w danym roku.  
      24. Nieprzystąpienie do egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów w części pisemnej nie stanowi przeszkody w zdawaniu egzaminu maturalnego z pozostałych przedmiotów.  

      PO EGZAMINIE MATURALNYM:     

      1. Prośba do zdających, aby wrażeniami po egzaminie dzielili się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikali spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.
      2. Jeżeli egzaminator stwierdzi podczas sprawdzania pracy niesamodzielne rozwiązywanie zadań przez absolwenta, otrzyma on od dyrektora OKE – za pośrednictwem dyrektora szkoły – informację o zamiarze unieważnienia egzaminu z danego przedmiotu.  
      3. Data ogłoszenia wyników będzie podana na stronie CKE i OKE- do 5 lipca 2021 r.. Odbiór świadectw maturalnych, nastąpi w dzień ogłoszenia, po godz. 10.00 w szkole.
      4. Zdający ma prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej oraz złożenia wniosku o weryfikację sumy przyznanych punktów (procedura OKE).

       

      POWODZENIA

                                                      Dyrektor Zespołu Szkół Sportowych w Ełku Dorota Karpińska

     • I TY MOŻESZ ZOSTAĆ POETĄ „Wirtualna szkoła, ale czat/czad!” MIĘDZYSZKOLNY KONKURS LITERACKI KLAS IV- VIII

      28.04.2021

       

        I    Organizator:  Zespół Szkół Sportowych w Ełku, ul. Suwalska 15

       II    Cele konkursu:

      Pobudzenie wrażliwości poetyckie; łowienie talentów; promocja dobrej twórczości;

      literacka przygoda dla dzieci, młodzieży oraz opiekunów; pobudzanie aktywności

      twórczej w dziedzinie literatury; konfrontacje twórczości literackiej dzieci; promocja

      utalentowanych młodych literatów.   

      III   Zasady uczestnictwa

      1. Udział w konkursie ma charakter międzyszkolny i skierowany jest dla uczniów klas IV- VIII szkoły podstawowej.

      2. Uczestnicy nadsyłają wiersz (czcionka nie mniejsza niż 12 pkt.) dotąd niepublikowany.

      3. Prace należy podpisać czytelnie podając imię, nazwisko, klasę, miejscowość oraz nazwę szkoły.

      4. Do prac należy dołączyć kartę uczestnictwa (załącznik nr 1), którą powinien podpisać rodzic lub osoba uprawniona do reprezentowania dziecka.

      5. Umieszczony pod tekstem podpis autora jest potwierdzeniem, że nadesłany utwór został napisany samodzielnie.

      6. Prace konkursowe należy przesłać w terminie do 8.06.2021 r.

      7. Organizatorzy nie odsyłają nadesłanych tekstów.

      8. Laureaci konkursu otrzymają nagrody i wyróżnienia ufundowane przez organizatorów.

      9. Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie odbioru nagród.

      10. Teksty nagrodzone zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.

      IV  Kontakt

      Osoby do kontaktu w przypadku pytań i nadsyłania prac: Jolanta Rynkowska, e-mail: jolarynka12@wp.pl, Hanna Tyszko, e-mail: annatyszko@wp.pl

       

      Serdecznie zapraszamy!

                                                                                               Organizatorzy:

                                                                                        Jolanta Rynkowska, Hanna Tyszko

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Sportowych w Ełku, ul. Suwalska 15
   • sekretariat@zss.elk.pl
   • sekretariat@zss.elk.pl
   • 87 732 63 70
   • Suwalska 15
   • Godziny pracy szkoły 7-20
   • NIP: 8481553112
   • REGON: 790371285
   • Strona archiwalna: www.archiwalna.zss.elk.pl/news.php
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • liczba odwiedzin: 10321