• Pierwszy etap świętowania Europejskiego Dnia Języków w Zespole Szkół Sportowych odbył się w piątek 24.09.2021.

      26.09.2021


      W szkole pojawiło się stoisko z quizami dotyczącymi języków obcych, które uczniowie z klas 4-8 Szkoły Podstawowej oraz wszyscy uczniowie Liceum Ogólnokształcącego mogli losować i rozwiązywać podczas kolejnych przerw. Najlepsze prace zostały nagrodzone ocenami.

      Kolejną atrakcją przygotowaną dla Uczniów z okazji EDL był ‘Konkurs Koszulkowy’, którego finał miał miejsce właśnie w piątek. W konkursie udział wzięły klasy 5a, 7a, 7c, 8c oraz 1L. Wszystkie projekty umieszczone na koszulkach spotkały się z uznaniem komisji konkursowej, ale do dalszego etapu mogły przejść tylko 3 z nich. Komisja konkursowa w składzie: pani Dyrektor Dorota Karpińska, pani Katarzyna Klimach oraz organizatorki szkolnego etapu konkursu: Marlena Milewska, Edyta Ostrowska i Katarzyna Zastocka wybrały logo zaprojektowane przez:

      Drużynę: Michał Sójka, Michael Russo, Aleksandra Kłosek, Mikołaj Utykański, Filip Pietrzykowski klasy 5a.
      Lenę Kędzierską z klasy 7c.
      Drużynę: Patrycja Lutow, Julia Jaśkiewicz i Oliwia Zawistowska z klasy 7c.

      Obie klasy, których reprezentanci wykonali najciekawsze logo, w nagrodę dostały ‘Dzień z Wychowawcą’ do spędzenia wspólnego czasu poza szkołą

      Trzy najlepsze prace zostały wysłane do EDL T-shirt contest’ i mają szansę stać się wzorem na oficjalnej koszulce EDJ 2022!
      FINGERS CROSSED!!!


      Serdecznie dziękujemy za wspólną zabawę!! 

      Marlena Milewska, Edyta Ostrowska, Katarzyna Zastocka

     • Europejski Dzień Języków Obcych

      21.09.2021

      W Zespole Szkół Sportowych ten dzień będziemy obchodzić 27 września 2021 r. (poniedziałek).

      Tego dnia cała szkoła podejmuje się wyzwania, staramy się rozmawiać wyłącznie w języku angielskim, nie tylko na lekcjach, ale również podczas przerw. Take up this challenge with us!!!

      Oprócz tego proponujemy udział w następujących konkursach i przedsięwzięciach:

      • Potyczki językowe – sprawdzenie umiejętności komunikowania się w różnych sytuacjach życiowych:

      - klasy 4-8 – do opanowania lista wyrażeń, reakcji językowych.  – odpowiedzialna: Iwona Kacprzyk.

      - klasy LO – do opanowania idiomy, przysłowia i sentencje, które z pewnością będzie można wykorzystać niebawem na egzaminie dojrzałości, odpowiedzialni: Dorota Wyłuda.

      - nauczyciele i rodzice– reakcje językowe w sytuacjach dnia codziennego, odpowiedzialni: Dorota Wyłuda, Ewa Gorlewska.

      • Klasy 1-3 SP krótko prezentują siebie w języku angielskim swojemu wychowawcy oraz dekorują swoje klasy słówkami i zwrotami w tym języku – odpowiedzialna p. Katarzyna Cybulska.
      • Klasy 4-6 SP – konkurs na najładniejszy plakat na temat „Kuchnia”. Uczniowie przedstawiają tradycyjne dania Europejczyków- odpowiedzialni: Ewa Gorlewska, Dorota Wyłuda, Iwona Kacprzyk.

      Kl. 4a – Hiszpania             kl.5a – Włochy               kl. 5c – Wielka Brytania

      Kl. 4b – Grecja                  kl. 5b – Francja               kl. 6a - Niemcy

      • Klasy 7- 8 SP - konkurs na najciekawszy plakat dotyczący wiedzy na temat wyznaczonego kraju. Myślą przewodnią plakatów jest podstawowa wiedza, którą powinien posiadać każdy Europejczyk np. stolica, państwa graniczące, język urzędowy, największe miasta, góry, morza, rzeki, znaczące osobistości itp.- odpowiedzialni: Ewa Gorlewska

      Kl. 7a – Niemcy                   Kl. 7b – Włochy                   kl. 7c – Austria      kl. 7d. – Węgry

      Kl. 8a – Wielka Brytania     kl. 8b – Francja                   kl. 8c – Grecja       kl. 8d. -  Hiszpania

      • Konkurs koszulkowy – szczegóły na stronie szkoły, odpowiedzialni: Marlena Milewska, Edyta Ostrowska, Katarzyna Zastocka.
      • Możliwość sprawdzenia swojej wiedzy na temat kultury Wielkiej Brytanii i krajów niemieckojęzycznych- wyznaczone stanowiska na terenie szkoły, odpowiedzialni: Edyta Ostrowska, Katarzyna Zastocka.
      • Konkurs na najciekawsze/najśmieszniejsze przebranie w barwach wyznaczonego dla klasy kraju, odpowiedzialna: Ewa Gorlewska
      • Konkurs na plakat zachęcający do nauki języków obcych, odpowiedzialna Ewa Gorlewska.
      • Konkurs pt. „Języki obce wokół nas – sprawdź swoje umiejętności językowe”. W całej szkole będą rozwieszone słówka, wyrażenia i zwroty w języku angielskim i niemieckim. Przez półtora tygodnia staramy się opanować jak najwięcej zwrotów. Chętni, którzy opanują minimum 30 zwrotów zgłaszają się do osób odpowiedzialnych: Ewa Gorlewska (sala 105) i Dorota Wyłuda (sala 204).

      Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych działań i konkursów zostaną przekazane za pomocą e-dziennika. Prosimy wychowawców o zmotywowanie uczniów do podjęcia wyzwania.

      Zapraszamy całą społeczność szkolną, zarówno uczniów jak i nauczycieli do wspólnej zabawy

      Organizatorzy: Ewa Gorlewska i Dorota Wyłuda

     • Poznajemy historię naszego miasta. Wizyta w MH w Ełku.

      21.09.2021

      Już we wrześniu grupa przedszkolna, czyli kl. 0a udała się na wycieczkę do Muzeum Historycznego w Ełku aby poznać historię naszego miasta. Dzieci dowiedziały się o odnalezieniu skarbu w Ełku na ul. Wojska Polskiego – 680 historycznych monet, które teraz można oglądać w MH. Obejrzały również stare lokomotywy i wagony kolei wąskotorowej. Wrażeń było dużo, a zdobytej wiedzy jeszcze więcej. Taką wycieczkę polecamy wszystkim. Pójdziemy tam jeszcze wiele razy. Na pewno po 12 października na wystawę starych, złotych dukatów, na którą MH serdecznie zaprasza wszystkich.

      To była bardzo pouczająca wycieczka.

      Wych. G. Sacharzewska

    • REGULAMIN KONKURSU
     • REGULAMIN KONKURSU

      20.09.2021

      „Św. Stanisław Kostka – parton dzieci

      i młodzieży”– konkurs wiedzy.

       

                              I. Organizator konkursu : Magdalena Dołęga

       II. Cele konkursu:

       1. Rozwój duchowości eklezjalnej wśród dzieci i młodzieży.

      2. Uświadomienie „owoców” niezwykłej miłości i mądrości przychodzącej do nas przez słowa, myśli i świadectwo życia Św. Stanisława Kostki.

      3. Utrwalenie pamięci wśród młodzieży o Św. Stanisławie Kostce.

      4. Kształtowanie uczuć religijnych.

      5. Zainteresowanie uczniów osobą Św. Stanisława Kostki

      III. Założenia organizacyjne:

      1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas  I-III LO Zespołu Szkół Sportowych w Ełku.

      2. Konkurs będzie przebiegał na dwóch etapach:

      etap I: Uczniowie klas Licealnych wezmą udział w konkursie wiedzy na temat Św. Stanisława Kostki. Najlepsi uczniowie z poszczególnych klas przejdą do kolejnego etapu.

      etap II: Laureaci z etapu I zmierzą się między sobą w kolejnym konkursie wiedzy na temat patrona dzieci i młodzieży.

      IV. Warunki uczestnictwa:

      • uczestnicy zapoznają się z materiałami na temat Św. Stanisława Kostki.
      • uczestnicy uczestniczą w lekcji o Św. Stanisławie Kostce.
      • Konkurs odbędzie przy pomocy telefonów, które uczestnicy powinni przynieść na konkurs.

      V. Kryteria oceny:

      • system komputerowy oceni, który z uczestników odpowiadał najlepiej i najszybciej oraz wyłoni zwycięzcę.

      VI. Nagrody i terminy konkursowe:

      1. Przyznane zostaną nagrody za zajęcie I, II i III miejsce.

      2. Konkurs odbędzie się w ostatnim tygodniu września.

      Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie!

     • KO N K U R S    K O S Z U L K O W Y!!! 

      19.09.2021

      Europejski Dzień Języków Obcych
      jest obchodzony 26 września każdego roku od 2001 r.
      z inicjatywy Rady Europy i we współpracy z Komisją Europejską.
      Tradycją stało się celebrowanie tego dnia
      również w Zespole Szkół Sportowych, z tej okazji ogłaszamy:
                                                  
                 KO N K U R S    K O S Z U L K O W Y!!! 

      1. Do udziału w konkursie zapraszamy klasy 4-8 Szkoły Podstawowej oraz
       1-3 Liceum Ogólnokształcącego.
      2. Każda klasa tworzy logo na koszulce według podanych kryteriów, a gotową koszulkę przekazuje organizatorom konkursu lub wychowawcy do 26.09.2021.
      3. Ilość koszulek z każdej klasy jest NIEOGRANICZONA – im więcej, tym lepiej! J
      4. Projekt powinien dotyczyć języków, NIE KRAJÓW. NIE MOŻNA UŻYWAĆ FLAG.
      5. Można użyć maksymalnie 3 kolory.
      6. Projekt ma być prosty, nieskomplikowany i nie posiadać małych detali.
      7. Wzór nie może wychodzić poza szwy koszulki, musi być umieszczony z przodu. Maksymalna wielkość 30cm x 30cm.
      8. Projekt nie może zwierać logo lub materiałów należących do osób trzecich i chronionych prawami autorskimi.
      9. Komisja konkursowa wybierze 3 najlepsze prace, które będą reprezentowały SPS6 w konkursie na wzór na oficjalnej koszulce EDJ 2022!
      10. Wszystkie osoby biorące udział w konkursie otrzymają punkty dodatnie z zachowania, a najlepsze prace zostaną dodatkowo nagrodzone pamiątkowymi dyplomami i nagrodami niespodziankami.

                 SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH UCZNIÓW
                I WYCHOWAWCÓW SPS 6 DO UDZIAŁU W ZABAWIE!!! 
      J


                                     organizatorki konkursu:
      Marlena Milewska, Edyta Ostrowska & Katarzyna Zastocka.

     • SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO

      17.09.2021

      Wychodząc na przeciw współczesnym problemom przystąpiliśmy do innowacyjnego projektu edukacyjnego SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO, który wspiera szkoły we wdrażaniu nowych technologii i higieny cyfrowej w edukacji. 

      SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO to wspólnota uczniów, rodziców i nauczycieli, dla których wartością jest kształtowanie równowagi między korzystaniem z nowych technologii i świadomym tworzeniem realnych więzi poza przestrzenią Internetu. Mamy nadzieję, że udział w projekcie przyniesie korzyści całej społeczności szkolnej, np. w postaci dostępu do bezpłatnych materiałów edukacyjnych z zakresu e-uzależnień, higieny cyfrowej i ważności relacji osobistych; możliwości udziału w dedykowanych webinariach i konferencjach tematycznych realizowanych dla sieci Szkół Odpowiedzialnych Cyfrowo oraz wsparcia w zakresie zarządzania mediami cyfrowymi w społeczności szkolnej.

      szkolny koordynator Joanna Kupidłowska

     • Międzynarodowy Dzień Kropki w Zespole Szkół Sportowych

      15.09.2021

      15 września obchodzimy International Dot Day, czyli Międzynarodowy Dzień Kropki. Jest to święto kreatywności, odwagi i zabawy. Nasza szkoła tego dnia nabrała „kropkowego” charakteru. Pojawiły się motywujące kropki (cytaty motywujące, zachęcające do działania, odwagi, kreatywności). Na niektórych lekcjach odbyła się prezentacja krótkometrażowego filmu na temat książki The Dot, którą napisał Peter Reynolds. Jest to historia dziewczynki, która dzięki małej kropce zmieniła myślenie o sobie i uwierzyła we własne możliwości. Obejrzany film i pogadanka uaktywniły nas wszystkich, skłoniły do refleksji nad tym, jak ważne jest poczucie własnej wartości.

      Uczniowie mogli także zostawić swoją kropkę na wspólnym „drzewie motywacyjnym”. Uczniów zaangażowały, również „kropkowe prace” przygotowane przez naszych Licealistów. Odbył się także zabawny konkurs na najbardziej „wykropkowaną” klasę.

      Oto wyniki:
      I miejsce klasa 7a- 96% uczniów ubranych w kropki
      II miejsce klasa 5a- 87,5%
      III miejsce klasa 4b- 86%
      IV miejsce klasa 7c- 82%
      V miejsce klasa 5b- 80%

      w LO zwyciężyła klasa 2S

      Międzynarodowy Dzień Kropki ma bardzo ważne przesłanie, nie tylko dla dzieci i młodzieży, ale też dorosłych. Każdy ma przecież jakiś talent. Dzień Kropki ma zachęcać do odkrywania swoich talentów oraz dodawać odwagi w pokazywaniu ich światu.

      Bądźmy kreatywni!
      Samorząd Uczniowski

     • Regulamin konkursu plastycznego „EKO kartka – Dzień Nauczyciela”

      15.09.2021

       

      Organizatorem konkursu są panie: Marta Małkowska i Iwona Jastrzębska

      Cele konkursu:

      • rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej.
      • zwiększenie świadomości ekologicznej.
      • rozwijanie wrażliwości estetycznej.
      • zwiększanie zdolności manualnych wśród uczniów.
      • wykorzystanie surowców wtórnych w plastyce. 

      Kategorie wiekowe:

      • Uczniowie klas 4-8 Zespołu Szkół Sportowych 

      Zasady uczestnictwa:

      • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 4-8 
      • Uczestnicy konkursu wykonują kartkę w formacie A5, wybranymi przez siebie technikami plastycznymi,  z użyciem surowców naturalnego pochodzenia.(np.: drewniane guziki lub korale, suszone owoce i kwiaty, sznurki bawełniane, bawełniana koronka, szare płótno, wstążki, kolorowa tektura, bibuła, przyprawy kuchenne i obrzynki z kolorowych kredek) 
      • Prace należy dostarczyć do p. Marty Małkowskiej
      • Do  wykonanej pracy należy dołączyć kartkę z informacją: imię i nazwisko ucznia, klasa. 
      • Termin składania prac – do 8 października 2021r.

      Komisja konkursowa będzie oceniać:

      • samodzielność i staranność wykonania,
      • nawiązanie do tematu,
      • wrażenie artystyczne,
      • pomysłowość,
      • wykorzystanie surowców wtórnych,
      • dla zwycięzców przewidziano pamiątkowe dyplomy oraz nagrody.

       SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

     • SZKOLNE KOŁO ARTYSTYCZNE „SZTUKA NIE ZNA GRANIC”

      12.09.2021

      W ramach działającego w szkole koła artystycznego „Sztuka nie zna granic” uczennice klasy 5d biorą udział w kulturalnych wydarzeniach naszego miasta.

      Dnia 9.09.2021r w Galerii "Ślad" oglądaliśmy wystawę fotografii "Wspomnienia o dawnym Ełku" oraz wystawę malarstwa p. Olgi Tarasiewicz, która inspiracje do tworzenia czerpie z natury i emocji.  W jej abstrakcyjnym  malarstwie nadrzędną rolę odgrywa forma i kolor.  Artystka ma na koncie kilka wystaw indywidualnych a jej prace znajdują się w wielu prywatnych kolekcjach, m.in. w Polsce, Niemczech i Austrii. W swojej malarskiej twórczości kieruje się mottem, które brzmi:

      „Obudzić w sobie pasję, stworzyć świat, do którego wstęp masz tylko Ty, malować go swoimi barwami”.

      W tym samym dniu na scenie ECK podziwialiśmy spektakl taneczny: „Fearless”,  w którym wystąpiła Małgorzata Mielech. Tancerka sama stworzyła choreografię i koncepcję dzieła. Był to pobudzający zmysły i wyobraźnię nowoczesny taniec z przesłaniem.

      Dnia 11.09.2021r byliśmy na koncercie: „Wrześniowe divertimento” w wykonaniu Cappelli Gedanesis pod batutą ełczanina Jacka Brzoznowskiego. Działalność zespołu nawiązuje do bogatej twórczości muzycznej dawnego Gdańska. Muzycy wykonują również wielkie dzieła oratoryjno-kantatowe: G.F. Händla, J.S. Bacha, A. Vivaldiego, G.B. Pergolesiego, W.A. Mozarta, F. Schuberta, J. Hydna. 

      Dnia 13.09.2021r jesteśmy zaproszeni na spektakl taneczny „ 7. Pieczęć” Sopockiego Teatru Tańca, który oparty jest na filmie Ingmara Bergmana z 1957 r. pt. ”Siódma Pieczęć”.

      Z wielką przyjemnością bierzemy udział w bogatej ofercie wydarzeń kulturalnych w naszym mieście.

      Organizator: Katarzyna Klimach

     • Praca Zespół Szkół Sportowych w Ełku

      08.09.2021

      Zespół Szkół Sportowych w Ełku poszukuje

      Pracownik obsługi kotłowni/palacz

      ·   Wymiar pracy           Pełny etat

      ·    Typ umowy              Umowa o pracę / praca sezonowa /

      ·    Miejsce pracy           Ełk , Zespół Szkół Sportowych w Ełku

      • Wymagane doświadczenie: tak
      • Praca zmianowa, nocna :  tak

      Opis stanowiska pracy

      Zakres obowiązków:

      • obsługa kotłowni na paliwo stałe,
      • pomoc przy wyładunku peletu  z Big Bagów z transportu dostawcy peletu
      • prace porządkowe na posesji szkoły i w kotłowni, odśnieżanie
      • drobne prace konserwatorskie w szkole
      • nadzór nad posesją i mieniem szkoły

      Wymagania:

      • niezbędne uprawnienia energetyczne do obsługi kotłów
      • samodzielność, odpowiedzialność
      • praca w systemie zmianowym
      • dobry stan zdrowia
     • Informacja

      08.09.2021

      Z przyjemnością informujemy, iż ubiegłoroczni absolwenci Liceum Ogólnokształcącego w 100% zdali egzamin maturalny. Gratuluję maturzystom i nauczycielom. 

      Dyrektor Zespołu Szkół Sportowych w Ełku 

      Dorota Karińska 

     • Obóz sportowy siatkarski

      08.09.2021

      Obóz sportowy siatkarski

      W dniach 31.08 – 05.09.2021 r. uczniowie Zespołu Szkół Sportowych i zawodnicy UKS Maratończyk przebywali na obozie sportowym w Olecku. Odbyło się 10 treningów, w czasie których młodzież rozwijała swoje umiejętności i przygotowywała się do nowego sezonu rozgrywek, a najmłodsze zawodniczki rozegrały sparing z Perłą Olecko. Ponadto uczniowie korzystali z basenu czy ścianki wspinaczkowej, grupa śmiałków natomiast przejechała na rowerach 12 km wokół Jeziora Olecko.

      Więcej zdjęć na Facebooku UKS Maratończyk Ełk Volleyball Team

      Trenerzy: Krzysztof Konowalski, Marcin Kohlman, Paweł Duba

      Kierownik obozu: Teresa G. Gorajewska

     • Ogłoszenie

      03.09.2021

      Szanowni Rodzice/ Opiekunowie

       

      Przypominam, że w szkole podstawowej obowiązuje strój w postaci koszulki polo w kolorze niebieskim z logo szkoły.

      Koszulki są dostępne w firmie PIXEL ul. Magazynowa 7. 

      Większe rozmiary są dostępne na bieżąco, mniejsze będą za około tydzień.

      Bardzo proszę o zakupienie mundurków swoim dzieciom. 

       

      Drodzy rodzice/ opiekunowie zwracam się także z ogromną prośbą o wsparcie szkoły w ograniczaniu korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych. 

      Od kilku lat funkcjonujemy jako Szkoła Wolna od Telefonów Komórkowych. 

      Myślę, że po zdalnym nauczaniu szczególną wagę musimy położyć na odbudowanie relacji społecznych. 

      Dlatego proszę, jeżeli nie jest to konieczne, o niezabieranie przez dzieci telefonów z domu. 

      liczę tu na współpracę dla zdrowia Państwa dzieci a naszych uczniów. 

       

      Życzę wspaniałego roku szkolnego i samych radości sprawianych przez dzieci. 

      Dorota Karpińska 

      Dyrektor Zespołu Szkół sportowych w Ełku 

       

     • Organizacja szczepień – informacja dla rodziców i uczniów

      02.09.2021

      Organizacja szczepień 

      Pakiet informacji dotyczący organizacji procesu szczepień określa obowiązki i zadania dyrektora szkoły. Są wśród nich m.in.: zorganizowanie zajęć z wychowawcą dla uczniów oraz spotkania z rodzicami o charakterze informacyjno-edukacyjnym, zebranie od rodziców deklaracji dotyczących udziału dziecka w szczepieniu, współpraca z punktem szczepień, zorganizowanie miejsca na przeprowadzenie procesu szczepień (w zależności od możliwości lokalowo-organizacyjnych szkoły). 

      W materiałach znalazły się również informacje dotyczące zakresu zadań realizowanych przez punkty szczepień. Punkty zapewnią m.in. obecność lekarza podczas kwalifikacji do szczepienia dziecka, przygotowanie kadry zespołu szczepiącego oraz utylizację odpadów medycznych, jeśli szczepienie będzie realizowane na terenie szkoły.

      Podczas akcji szczepień w szkołach zaszczepieni będą mogli być także rodzice ucznia oraz pracownicy szkoły. 

      Obecność rodzica podczas szczepienia dziecka

      Ważnym elementem materiałów przygotowanych przez MEiN są rekomendacje dotyczące obecności rodzica podczas szczepienia dzieci. Do szczepienia przeciwko COVID-19, podobnie jak w populacyjnych punktach szczepień, wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka/rodzica na świadczenie profilaktyczne (przeprowadzenie szczepienia), złożona na kwestionariuszu wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem. Rodzic nie musi być obecny podczas szczepienia

      Źródło: www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/organizacja-szczepien--informacja-dla-dyrektorow-szkol-i-placowek.

        Deklaracja na szczepiene - Deklaracja na szczepienia

      Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej - Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Sportowych w Ełku, ul. Suwalska 15
   • sekretariat@zss.elk.pl
   • sekretariat@zss.elk.pl
   • 87 732 63 70
   • Suwalska 15
   • Godziny pracy szkoły 7-20
   • NIP: 8481553112
   • REGON: 790371285
   • Strona archiwalna: www.archiwalna.zss.elk.pl/news.php
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • liczba odwiedzin: 8301