• Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2021/2022

      27.08.2021

      Serdecznie zapraszamy na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

      8:00 - Msza Świeta w kościele parafii pw. Opatrzności Bożej 

      9:00 - Klasy 0- III SP 

      10:00 -  Klasy IV-VIII SP

      11:00 - Klasy I-III LO 

      Zapraszamy uczniów do klas (przydział klas) na spotkanie z wychowawcami, a w klasach sportowych także z trenerami. 

      Rodzice proszeni są o pożegnanie sie z dziećmi przed szkołą. Wyjątek stanowią rodzice uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej oraz grupy "0"

      Zapraszamy 

      Dyrektor Zespołu Szkół Sportowych w Ełku 

      Dorota Karpińska 

     • Informacja dla rodziców

      27.08.2021

               Zgłoszenia na obiady będą przyjmowane przez intendentkę stołówki od 03 sierpnia 2021 r. do 6 września 2021-  Karta przyjęcia dziecka na obiady.


       Informacja dla rodziców ubiegających się o przyjęcie dziecka do świetlicy w roku szkolnym 2021/2022

      I. KARTY ZGŁOSZEŃ

      1. Od 03 do 30 sierpnia 2021 r. rodzice lub prawni opiekunowie mogą składać karty zgłoszeń o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2021/2022 - karta zgłoszenia dziecka do swietlicy.

      2. Poprawnie wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy należy złożyć w sekretariacie szkoły w godz. 8.00–14.00.

      3.Karty zgłoszenia należy wydrukować ze strony internetowej szkoły, bądź odebrać w sekretariacie szkoły.

      II. KRYTERIA PRZYJMOWANIA DZIECI

      1. Poprawnie wypełniona karta zgłoszenia wraz z pieczątkami miejsca zatrudnienia.

      2. Pierwszeństwo w przyjęciu do świetlicy szkolnej mają dzieci z klas 1-3 z rodzin niepełnych, w których samotny rodzic, matka albo ojciec, pracuje zawodowo oraz  dzieci z rodzin, w których oboje rodzice pracują zawodowo.

      3. Liczba miejsc w świetlicy szkolnej jest ograniczona.

      III. KWALIFIKACJA UCZNIÓW

      1. Dyrektor Zespołu Szkół Sportowych w Ełku  powoła Komisję kwalifikacyjną do rozpatrzenia  wniosków o przyjęcie dzieci do świetlicy szkolnej.

      2. Komisja rozpatrzy złożone wnioski do 31 sierpień 2021

      3. Wykaz osób zakwalifikowanych do świetlicy zostanie podany do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w szkole po zakończeniu prac Komisji.

      4. Decyzja Komisji jest ostateczna.

     • Moja przygoda z Erasmus+

      18.08.2021

      Moja przygoda na kursie metodologicznym dla nauczycieli w ramach programu Erasmus + dobiegła  końca. Zajęcia proponowane na kursie były bardzo inspirujące. Poznaliśmy różne sposoby zastosowania znanych już technik uczenia się jak również zaprezentowano nam szeroki wachlarz narzędzi TIK pomocnych w przygotowywaniu zajęć lekcyjnych. Jestem przekonana, że wiele z nich wzbogaci i urozmaici mój dotychczasowy warsztat pracy. Jestem również bogatsza we wrażenia turystyczne. Najpiękniejsze wspomnienia to rejs na wyspę Comino i kąpiel w turkusowej wodzie Blue Lagune oraz wizyta w National Aquarium, gdzie mogłam podziwiać rafy koralowe nie zanurzając się w morskich głębinach. 

      Dorota Wyłuda

     • Kolejne szkolenie na Malcie

      16.08.2021

      Minął pierwszy tydzień kursu na Malcie. Spotykaliśmy się w sześcioosobowej grupie nauczycieli z Polski i Czech. Wszyscy uczestnicy są bardzo otwarci i chętni do pracy. Dla mnie był to czas nowego spojrzenia na planowanie pracy z uczniami, na techniki uczenia się i metody jakie ja stosuję w nauczaniu. Podczas zajęć na których wielokrotnie wcielaliśmy się w rolę uczniów, na nowo odkryłam jak ważne jest dawać uczniom swobodę w sposobie i tempie przyswajania informacji jak również możliwość współpracy w różnych grupach. Malta jest gorącym ale bardzo pięknym miejscem do rekreacji po zajęciach. Można tu zobaczyć wiele niespotykanych gdzie indziej krajobrazów czy zabytków.

      Dorota Wyłuda

     • Harmonogram badań przez lekarza sportowego

      10.08.2021

      Informujemy, że w gabinecie pielęgniarki szkolnej, zgodnie z poniższym harmonogramem (harmonogram_badan_lekarza_sportowego.docx​​​​​​​)  będzie przyjmował lekarz sportowy dr Mikołaj Cywoniuk.
      Podczas wizyty uczeń powinien posiadać aktualne badania: morfologia, glukoza na czczo, EKG.

      16-20.08.2021r. w godz. 10.00-12.00 lub w dniu badania w godz.  12.00-13.30 (przed wizytą u lekarza) pomiary wzrostu i wagi w gabinecie pielęgniarki szkolnej

      Uwagi dodatkowe

      1. W uzasadnionych przypadkach możliwe  jest zgłoszenie się w innym terminie badań niż wskazanym w harmonogramie.  Prosimy o  przekazanie  informacji pielęgniarce szkolnej p. Agnieszce Cwalina w dniu 16 sierpnia pod nr tel. 87 732 63 76
   • Kontakty

    • Zespół Szkół Sportowych w Ełku, ul. Suwalska 15
    • sekretariat@zss.elk.pl
    • sekretariat@zss.elk.pl
    • 87 732 63 70
    • Suwalska 15
    • Godziny pracy szkoły 7-20
    • NIP: 8481553112
    • REGON: 790371285
    • Strona archiwalna: www.archiwalna.zss.elk.pl/news.php
  • Galeria zdjęć

    brak danych
  • liczba odwiedzin: 8281