•    

          organizacja najmów lipiec/sierpień 2021

           informacje, komunikaty / 2021-06-20

          Przystępujemy do organizacji najmów w okresie wakacyjnym. Najmy w okresie wakacyjnym potrwają od 1 lipca 2021 roku do 29 sierpnia 2021 roku. W pierwszej kolejności najmy przeznaczone są dla tych kontrahentów, którzy posiadają umowy w trakcie realizacji najmu  na okres wakacyjny. W miarę wolnych miejsc w okresie wakacyjnym istnieje również możliwość wynajmu dla nowych kontrahentów (w pierwszej kolejności miejsca i terminy zagwarantowane są dla obecnych kontrahentów).

          Tych Kontrahentów, którzy zainteresowani są jeszcze realizacją  najmów w okresie wakacyjnym prosimy o szybką decyzję.  Datami granicznymi są: 01.07.2021 oraz 14.08.2021. Godziny graniczne to od 12:00 do 14:00. Obiekty dostępne są dla najmów w dni robocze od poniedziałku do piątku (w wyznaczonym przedziale czasowym i godzinowym). W okresie wakacyjnym obowiązują ceny najmu wg cennika na sezon 2020/2021.

                                                                                                  Z poważaniem,

                                                                                Dział Administracyjno- gospodarczy
                                                                                                     ZSS w Ełku

           

           

             organizacja najmów w czerwcu 2021                         

           informacje, /  2021-05-28                               

              Uprzejmie informujemy wszystkich kontrahentów, że wznowienie zawieszonych najmów na hali (sektor     ABC) oraz sali gimnastycznej nastąpiło od 14 maja 2021 roku (poniedziałek). Najmy będą prowadzone zgodnie z ustalonymi harmonogramami i zawartymi umowami.                                                                 MAPA DROGOWA  na nadchodzące tygodnie:

             od 14.05.2021                                                                                                                                       

            otwarcie hali dla wszystkich kontrahentów

            do 15.06.2021

            ogłoszenie cennika na sezon 2021/2022 oraz zasad najmu i wzoru umowy

            do 20.06.2021

            zakończenie przyjmowania zgłoszeń na najem wakacyjny od 01.07.2021 do 29.08.2021

            do 30.06.2021

            ogłoszenie zasad i trybu przyjmowania rezerwacji na sezon 2021/2022

            od 01.07.2021

            rozpoczęcie wakacyjnego sezonu najmów, który potrwa do 29.08.2021

            od 01.07.2021

            rozpoczęcie przyjmowania rezerwacji na sezon 2021/2022

            od 01.08.2021

            rozpoczęcie przesyłania wstępnych harmonogramów i wycen dla przesłanych rezerwacji na sezon    

            2021/2022

            29.08.2021

            zamknięcie wakacyjnego sezonu najmów

            od 01.09.2021

            rozpoczęcie sezonu najmów 2021/2022, który potrwa do 28.08.2022

            od 10.09.2021

            rozpoczęcie procesu zawierania i podpisywania nowych umów na sezon 2021/2022

            Szczegóły dotyczące poszczególnych etapów realizacji MAPY DROGOWEJ, będą sukcesywnie 

            publikowane i objaśniane w kolejnych wpisach.

                                                                                                    Z poważaniem,

                                                                                   Dział Administracyjno-gospodarczy
                                                                                                      ZSS w Ełku

          organizacja najmów w maju 2021

               informacje, odwołania najmów / 2021-04-29

           

                   Wynajmujący Zespół Szkół Sportowych w Ełku zawiesza częściowo najmy w okresie od 30   

               kwietnia 2021  do  13 maja 2021 / treningi mogą się odbywać tylko w dni bez egzaminu 

               maturalnego – przesunięte terminy zajęć / w których nie w związku z koniecznością realizacji 

               własnych zadań statutowych: organizacja i przeprowadzenie egzaminu dojrzałości.

                   Od 14 maja 2021 (piątek) hala sportowa zostanie ponownie udostępniona kontrahentom, którzy

               w ramach swoich kompetencji prowadzą działalność na rzecz dzieci i młodzieży uczestniczącej 

               we  współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek 

               sportowy (czyli na dotychczasowych zasadach).

                   Pełne otwarcie obiektów dla Najemców możliwe jest od 29 maja 2021 (o ile do tego czasu nie 

                ulegną zmianie obowiązujące przepisy). Jednocześnie informujemy wszystkich kontrahentów o 

                możliwym uruchomieniu hali w okresie wakacyjnym lipiec – sierpień 2021 (ostateczna decyzja

                będzie uzależniona od zainteresowania i liczby chętnych na skorzystanie z tej formy najmu –  

                szczegóły zostaną podane w terminie do 30 czerwca 2021).

                   Jednocześnie informujemy, że Administracja obiektów będzie informować na bieżąco wszystkich 

               Kontrahentów o wszelkich ewentualnych zmianach dotyczących funkcjonowania obiektów oraz 

               stanu prawnego wynikającego z obecnej sytuacji epidemicznej.

           

                                                                                               Z poważaniem,

                                                                                Dział Administracyjno- gospodarczy
                                                                                                     ZSS w Ełku

           

          zasady najmów w okresie od 19.04.2021 do 25.04.2021 informacje, komunikaty / By  / 2021-04-18

          Wynajmujący ZSS w Ełku, informuje, że w związku z wejściem w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (pełny tekst dostępny pod linkiem: Dz.U. 2021 poz. 700), powołując się na § 1 pkt 2 c oraz 2 d dopuszcza udostępnienie swoich obiektów sportowych kontrahentom, którzy w ramach swoich kompetencji prowadzą działalność na rzecz dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy. Zgodnie z ust. 16a pkt 2 oraz ust. 16 pkt 1 Wynajmujący zobowiązany jest prowadzić swoją działalność bez udziału publiczności.

          Jednocześnie informujemy, że Administracja obiektów będzie informować na bieżąco wszystkich Kontrahentów o wszelkich ewentualnych zmianach dotyczących funkcjonowania obiektów oraz stanu prawnego wynikającego z obecnej sytuacji epidemicznej.

                                                                                                 Z poważaniem,

                                                                                  Dział Administracyjno- gospodarczy
                                                                                                     ZSS w Ełku

           

          koronawirus vs hala sportowa / informacje, komunikaty /  2021-04-13

          W związku z ogłoszeniem 3 etapu odmrażania gospodarki od 16.04.2021 (piątek) zostają zniesione kolejne ograniczenia, w tym m.in. te dotyczące otwarcia hal sportowych./ możliwy sport zawodowy i współzawodnictwo dzieci i młodzieży w ramach związków sportowych, oraz sport na otwartym powietrzu do 25 osób*/

          W przypadku obiektów Zespołu Szkół Sportowych w Ełku, sytuacja wygląda następująco:

          1. hala sportowa (3 sektory) – pow. 1 087 m2 – maksymalna liczba osób jednorazowo przebywających na hali to: 72 (możliwość podzielenia hali na 3 sektory, kotara jako bariera nieprzepuszczalna do wysokości 2,5 m);
          2. sala fitness – pow. 82 m2 – maksymalna liczba osób jednorazowo przebywających na sali to: 13;
          3. sala gimnastyczna – pow. 360 m2 – maksymalna liczba osób jednorazowo przebywających na sali to: 24.

          Ważne! W obiektach zamkniętych będzie można korzystać z szatni i węzła sanitarnego* (oraz WC). Po każdych zajęciach należy przeprowadzić dezynfekcję urządzeń. (informacja rządowa)

          Ponadto w okresie od 04.05.20201do 26.05.20201 będą trwać egzaminy maturalne – zapewne również pod określonym reżimem sanitarnym (na chwilę obecną brak bardziej szczegółowych informacji w tym temacie). W takiej sytuacji możliwe jest wyłączenie w/w obiektów ze względu na konieczność realizacji zadań statutowych jednostki (przeprowadzenie egzaminów maturalnych).

          Uruchomienie obiektów w takim reżimie sanitarnym wiąże się z trzema kwestiami:

          1. zmiana harmonogramów (w związku z koniecznością prowadzenia dezynfekcji musiałyby być zachowane minimum 30 minutowe odstępy pomiędzy korzystaniem z tych samych obiektów przez kontrahentów),
          2. zwiększone zużycie środków dezynfekujących (dodatkowy koszt finansowy),
          3. prawdopodobieństwo częściowego lub całkowitego zawieszenia najmów na okres egzaminów maturalnych, przeprowadzanych w określonym reżimie sanitarnym.

          Mając na uwadze powyższe kwestie, przed podjęciem decyzji o ponownym uruchomieniu najmów, chcielibyśmy poznać opinię naszych kontrahentów w tym temacie, oraz jaki jest poziom zainteresowania kontynuacją najmów po otwarciu 3 etapu. Tak więc decyzję o otwarciu obiektów uzależniamy od odpowiedzi na zapytanie o ilośc ofert (link poniżej): sekretariat@zss.elk.pl .Prosimy o przesłanie informacji do 30.04.2021 – tak abyśmy mieli czas na przeanalizowanie danych i podjęcie odpowiednich decyzji czy przygotowań.

                                                                      Z poważaniem,

                                                                                              Dział administracyjno-gospodarczy
                                                                                                                ZSS w Ełku

           

          organizacja najmów w sezonie 2020/2021

          / informacje, komunikaty / By / 2021-02-27

          Od 27.02.2021 aż do odwołania, wszystkie najmy odbywać się muszą w określonym reżimie sanitarnym. W związku z niedostatkiem personelu, kosztowną dezynfekcją oraz celem uniknięcia tzw. przestojów technicznych i serwisowych co w niedalekiej przyszłości możne skutkować wzrostem cen najmu, Wynajmujący Zespół Szkół Sportowych  w Ełku, ustala następujące ogólne zasady korzystania z obiektów sportowych przez kontrahentów i najemców:

          1. kontrahent możne korzystać tylko i wyłącznie z pomieszczeń wyznaczonych przez Wynajmującego (wyznaczone pomieszczenia to: odpowiedni sektor hali, sala fitness, sala gimnastyczna zgodnie z harmonogramem, szatnia z wyłączeniem bloku sanitarnego: umywalki, prysznic, wc przy szatni),
          2. dla kontrahentów dostępne są następujące bloki sanitarne: toaleta ogólnodostępna, toalety na widowni, pokój trenerów wraz z zapleczem sanitarnym, toaleta w obrębie sali gimnastycznej,
          3. korzystanie z pomieszczeń winno odbywać się w sposób zorganizowany i bezpieczny,
          4. kontrahent wchodząc na obiekt zobowiązany jest zdezynfekować dłonie (środki dezynfekujące dostępne na recepcji hali oraz przy wejściu do budynku szkoły),
          5. na obiektach mogą przebywać tylko i wyłącznie kontrahenci oraz uczestnicy prowadzonych przez nich zajęć. Kategorycznie zabronione jest przebywanie osób postronnych, które nie biorą udziału w zajęciach prowadzonych przez Najemcę,
          6. Najemca odpowiada za zdrowie, życie, mienie i bezpieczeństwo uczestników prowadzonych przez siebie zajęć,
          7. w miarę możliwości, zaleca się, by Najemca korzystał z własnego sprzętu sportowego (typu piłki i inne akcesoria sportowe),
          8. Najemca korzystający z własnego sprzętu sportowego zobowiązany jest do jego dezynfekcji,
          9. w miarę możliwości Najemca nie powinien pozostawiać swojego sprzętu na terenie obiektów. W przypadku braku takiej możliwości, Najemca winien przechowywać go w miejscu wyznaczonym do tego celu przez Wynajmującego. Po każdym użyciu sprzęt taki winien być zdezynfekowany przez Najemcę i odłożony w miejsce wyznaczone przez Wynajmującego.
          10. Najemca zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń administratora obiektu jak i bieżących poleceń personelu obsługi,
          11. W przypadku wystąpienia u Najemcy bądź któregoś z członków jego grupy stanu kwarantanny lub zakażenia COVID-19, Najemca zobowiązany jest bezzwłocznie powiadomić o tym administratora obiektu. Informację taką należy przesłać drogą elektroniczną na adres: seketariat@zss.pl
          12. każdorazowo, na żądanie administratora obiektu, Najemca zobowiązany jest przedstawić listę uczestników swoich zajęć (imię, nazwisko, nr telefonu) do wglądu Wynajmującego. W szczególności dotyczy to wystąpienia sytuacji opisanych w punkcie 11.

          W miarę rozwoju sytuacji, będziemy na bieżąco informować wszystkich kontrahentów o zachodzących zmianach. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań prosimy o kierowanie ich na adres: sekretariat@zss.pl.

                                                                       Z poważaniem,

                                                                                                  Dział Gospodarczo -Administracyjny
                                                                                                                    ZSS w Ełku

    • Kontakty

      • Zespół Szkół Sportowych w Ełku, ul. Suwalska 15
      • sekretariat@zss.elk.pl
      • sekretariat@zss.elk.pl
      • 87 732 63 70
      • Suwalska 15
      • Godziny pracy szkoły 7-20
      • NIP: 8481553112
      • REGON: 790371285
      • Strona archiwalna: www.archiwalna.zss.elk.pl/news.php
  • Galeria zdjęć

      brak danych
  • liczba odwiedzin: 103