Rekrutacja do liceum ogólnokształcącego na rok szkolny 2020/2021
Dodane przez szymek dnia 26/02/2020 19:44:09
Rejestracja kandydatów
Nabór do szkoły odbywa się elektronicznie. Zgodnie z terminarzem rekrutacji, zarejestruj się w systemie, wydrukuj podanie i dostarcz do szkoły pierwszego wyboru.

Terminarz rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2020/2021

Plakat na rok szkolny 2020/2021

Z kroniki Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół Sportowych w Ełku

Prezentacja szkoły

Opis testów sprawnościowych
Testy sprawności fizycznej przeprowadzane są dla kandydatów do klas o specjalnościach piłka nożna oraz piłka siatkowa lub koszykówka

Informacje dodatkowe
Przed przystąpieniem do próby sprawności fizycznej kandydat do oddziału sportowego powinien dostarczyć:

 • orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia
  lub, jeżeli posiada to tylko
 • aktualną kartę sportowca potwierdzającą bardzo dobry stan zdrowia

 • Pobierz opis testów sprawnościowych do klas o specjalności piłka nożna 2020/2021
  Pobierz 0pis testów sprawnościowych do klas o specjalności piłka siatkowa i koszykówka, 2020/2021
  Pobierz tabelę przeliczenia na punkty wyników prób uzyskanych w testach sprawności fizycznej w piłce siatkowej chłopców
  Pobierz tabelę przeliczenia na punkty wyników prób uzyskanych w testach sprawności fizycznej w piłce siatkowej dziewcząt

  Pobierz oświadczenie rodziców/opiekunów do udziału dziecka w próbach sprawności fizycznej

  Rejestracja kandydatów
  Nabór do szkoły odbywa się elektronicznie. Zgodnie z terminarzem rekrutacji, zarejestruj się w systemie, wydrukuj podanie i dostarcz do szkoły pierwszego wyboru.