Zespół Szkół Sportowych w Ełku
   
 
Polska, Warmińsko-Mazurskie, 19-300 Ełk, Suwalska 15, Tel. 87 732 63 70, Napisz do Nas: Sekretariat, Dyrekcja
 
  Strona Główna Dziennik Elektroniczny Rok dla Niepodległej Artykuły Galeria Ogłoszenia Kronika Sukcesy Sport Facebook17/10/2019 05:05:55 
 
Rekrutacja 2019/2020
Informator
Świetlica
SP Sportowa
Liceum (GIM)
Liceum (SP)
Rodzice
Nauczyciel
Gazetka
Organy szkoły
zamówienia publiczne
Rok szkolny 2018/2019

Ogłoszenie o rozpoczęciu zamówienia publicznego nr 16


Opublikowano: wtorek, 16, pażdziernika 2018 10:50
Przetarg zakończono

Ogłoszenie o przetargu na dostawy artykułów spożywczych do kuchni

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawy artykułów spożywczych do kuchni

Załącznik nr 1 ofertowy na dostawy artykułów spożywczych do kuchni

Zał nr 2-formularz cenowy cz. 1 do przetargu na dostawy artykułów spożywczych do kuchni nabiał

Zał nr 2-formularz cenowy cz. 2 do przetargu na dostawy artykułów spożywczych do kuchni warzywa i owoc

Zał nr 2-formularz cenowy cz. 3 do przetargu na dostawy artykułów spożywczych do kuchni pieczywo

Zał nr 2-formularz cenowy cz. 4 do przetargu na dostawy artykułów spożywczych do kuchni mrożonki

Zał nr 2-formularz cenowy cz. 5 do przetargu na dostawy artykułów spożywczych do kuchni spożywka

Zał nr 2-formularz cenowy cz. 6 do przetargu na dostawy artykułów spożywczych do kuchni mięso

Zał nr 5 -oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym

Zał nr 4 oświadczenie o braku wykluczenia

Zał nr 6 oświadczenie RODO

Zał nr 3- wzór umowy

Przetarg zakończono


Informacja o wynikach przetargu nr 16

Ogłoszenie o rozpoczęciu zamówienia publicznego nr 17


Opublikowano: piątek, 23, listopad 2018 8:30
Przetarg zakończono

Ełk, dnia 23.11.2018r
                                              

Ogłoszenie    

 

Ełk Gmina Miasto, 19-300 Ełk, ul. Piłsudskiego 4, NIP: 848 182 54 38, w imieniu którego działa Pani Dorota Teresa Karpińska - Dyrektor Zespołu Szkół Sportowych w Ełku, 19-300 Ełk, ul. Suwalska; 15 – na mocy udzielonego pełnomocnictwa ( dekretacja Prezydent Miasta Ełk z dnia 29 maja 2017 r ) działając na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp / co w rozumieniu tych przpisów, nie stosuje jej się w zamówieniach i konkursach, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartosci 30.000 euro / zaprasza do wzięcia udziału w konkursie i złożenia oferty cenowej na  

Dostawy opału w postaci peletu drzewnego do kotłowni Zespołu Szkół Sportowych w Ełku;przy ul. Suwalskiej 15 w Ełku w okresie styczeń – grudzień 2019 roku.

Termin składania ofert do dnia: 24.12.2018 do godz. 14:00 w sekretariacie. Termin otwarcia ofert nastąpi dnia: 24.12.2018 o godz. 14:30 w sekretariacie. Nie przewiduje się publicznego otwarcia ofert. O wyborze oferent, zostanie poinformowany niezwłocznie. Podstawowe kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena – 100% Osoba do kontaktu i prowadząca sprawę: Andrzej Kozłowski- kierownik ds. gospodarczych tel .87-732 63 66 e-mail :zsswe@o2.pl Zespół Szkół Sportowych w Ełku ul. Suwalska 15, 19-300 Ełk tel.87 732 63 70 e-mail: sekretariat@zss.elk.pl. Przetarg zakończono


Informacja o wynikach przetargu nr 17

Kluby i Stowarzyszenia
Matematyka
POLECAMY

Obiady

Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie
PTFPTF
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoProjekty w szkole
  » Szkoła Ucząca Się
Ełckie szkoły
 
Copyright © 2007 Zespół Szkół Sportowych w Ełku
kontakt z administratorem

1981125 Unikalnych wizyt